Odkrycia archeologiczne potwierdzające Biblię - Goliat i miasto Gat

Odkrycia archeologiczne potwierdzające Biblię - Goliat i miasto Gat

Pozabiblijne źródła do zjednoczonej monarchii izraelskiej są nieliczne. Nie ma wśród nich królewskich inskrypcji z X wieku p.n.e., które świadczyłyby o istnieniu Saula, Dawida, czy też Salomona. Brak jednoznacznych dowodów na ich istnienie poddaje historie zawarte w Biblii w wątpliwe, czy wręcz w bajki. Warto jednak zwrócić uwagę, że badacze niejednokrotnie się pomylili i za wcześnie wiele postaci biblijnych uznali za wymysł. Tak było w przypadku Baltazara, syna Nabonina, o którym nie wspominało żadne pozabiblijne źródło. Dopiero czasy nowożytne i odkrycia archeologiczne potwierdziły jego istnienie.

Kilka lat temu na terenie Izraelskiego Parku Narodowego w Tel Zafit w Izraelu dokonano niesamowitego odkrycia. Odnaleziono tam fragment wazy na, którym znajdowały się napisy. Profesor historii biblijnej Aron Demsy odczytał inskrypcje znajdującą się na fragmencie wazy. Według profesora litery, które się tam znajdowały odpowiadały jednemu z prastarych języków i oznaczały imię Goliat. Niedługo po tym odkryciu archeolodzy odnaleźli również mury i bramę wjazdową filistyńskiego miasta Gat opisanego w Biblii. To odkrycie potwierdza część informacji opisanych w Biblii. Miasto Gat wymienione jest w Piśmie Świętym jako duże i ważne, jednak jego lokalizacja była zagadką.

Według Biblii Gat było jednym z pięciu większych miast filistyńskich. To między innymi tam w trakcie jednej z bitew Izraelici utracili Arkę Przymierza, która została ukryta w jednej z świątyń w Gat. Upadek miasta Gat opisany jest w 2 Księdze Kronik, gdzie jest opisane jak izraelski król Ozjasz zniszczył mury tego miasta.

 Archeolog z Uniwersytetu Bar IIlan w Ramat Ganie Aren Maier tak komentuje odkrycie pozostałości miasta Gat: Jest to jedno z najważniejszych znalezisk w Izraelu i wypowiada, jakie znaczenie miało to miasto pomiędzy X a IX wieku p.n.e.

Według historii opisanej w Biblii pasterz Dawid stoczył pojedynek z potężnym i uzbrojonym żołnierzem Goliatem. Olbrzym Goliat wywodził się z miasta Gat. Dawid pokonał go kamieniem wystrzelonym z procy. Historie biblijne często mogą wydawać się nieprawdopodobne, jednak coraz więcej odkryć archeologicznych potwierdza ich wiarygodność.