Biblia ciekawostki - historia Adama i Ewy oraz ich dzieci

 Biblia wzbudza skrajne emocje wśród społeczeństwa. Dla jednych jest świętą księgą, a dla innych zaledwie książką, która zawiera w sobie same bajki. Osoby, które nawet próbują ją zgłębić porzucają to ze względu na jej ciężki język oraz trudne do zrozumienia dawne obyczaje. Biblia tak naprawdę jest fascynującą księgą, która w oparciu o wiele innych ciekawostek człowieka wierzącego może jedynie utwierdzić w zawarte w niej prawdy.

Wiele religii uparcie powtarza, że cały ród człowieka wywodzi się od jednego praojca i jednej pramatki. Dawne wierzenia i legendy wspominają o tym, że na początku ludzie żyli w krainie szczęścia i nie znana im była śmierć. Pierwszego człowieka Bóg ulepił z gliny. Wielu śmieszy ten opis, że człowiek został ulepiony. Jednak ten fragment brzmi zupełnie inaczej jeśli weźmiemy pod uwagę analizę chemiczną człowieka. Ciało człowieka składa się dokładnie z tych samych pierwiastków, które znajdują się w ziemi. Imię Adam w tłumaczeniu z języka semickiego oznacza: człowiek z ziemi. Biblia podaję, że kobieta została utworzona z żebra Adama. Jak ustaliła medycyna dolne żebro jest jedyną kością człowieka, która odrasta.

Człowiek zamieszkał w ogrodzie Eden. Tam oprócz drzewa nieśmiertelności rosło inne drzewo zwane drzewem poznania dobra i zła. O istnieniu w przeszłości owego rajskiego ogrodu słyszały wszystkie dawne kultury, bądź też o okresie szczęśliwości na Ziemi, kiedy jeszcze nie było na świecie zła i łez, a ludzie żyli bardzo długo. Liczne cywilizacje wierzyły w pierwotny raj. Wierzenia te widać w kosmologii Babilończyków, Asyryjczyków bądź Persów. W tradycji grecko-rzymskiej o tym okresie wspominali Platon oraz Hezjod. Wierzenia te dostrzegalne są nawet na odległych, i wydawać by się mogło całkiem odizolowanych wyspach. Utrwalone zostały w mitach ludów Oceanii, Afryce, Azji oraz u mieszkańców obu Ameryk. Dwa manuskrypty z okresu najazdu konkwistadorów ocalały i zwane są kodeksami. Codex Teleriano-Remesis oraz Codex Rios. Według kodeksu na początku był, tylko Ome Teucli oraz pierwsza para ludzi. Rękopis opisuję również dzień, kiedy na świecie pojawiła się śmierć. Ludzie mieli wtedy udać się do krainy Mictlan. W relacji tej co ciekawe pojawia się wątek cudownego drzewa, niezadowolenia bogów oraz sprowadzenia na ziemię potopu. U Persów biblijny Eden zwany był Paradis, czyli coś co otoczone jest murem. W babilońskich legendach istniał odpowiednim Edenu, czym tam była kraina Dilmun.

W British Museum w Londynie znajduje się pieczęć z Sumeru datowana na XXII wiek przed Chrystusem. Na środku tej pieczęci widnieje drzewo przypominające palmę, wokół niego siedzą mężczyzna i kobieta, a z boku widnieje sylwetka węża. Według znanego asyrologa Georga Smitha jest to najstarsza na świecie scena przedstawiające kuszenie Adama i Ewy.

Pieczęć znajdująca się w British Museum w Londynie

Warto przez chwilę zastanowić się nad sensem historii upadku pierwszych ludzi. Interpretacja tego fragmentu Pisma Świętego jest bardzo źle rozumiana przez przeciętnego czytelnika. Okultyści próbują nawet ludziom wmówić, że Szatan chciał oświecić ludzkość. Hebrajskie pojmowanie „poznania” jest wszakże odmienne. W myśli hebrajskiej oznaczanie tyle samą wiedzę uzyskaną przez zmysły i wpisaną na czystą tablicę umysłu, ile wiedzę doświadczalną i władzę nad przedmiotem poznania. Czasownik jada określa poznawanie w sensie czynnym. Poznać to przeniknąć daną rzecz i ją opanować. Zatem „poznanie dobra i zła” to faktycznie raczej podporządkowanie sobie, decydowanie o czymś. Ludzie chcieli sami decydować o tym co jest dla nich złe, a co dobre. Nie chodziło więc po prostu o umiejętność odróżniania dobra od zła, lecz przeciwnie – o moralną samowolę i ignorowanie Boga. Podsumowując, zerwanie owocu z drzewa poznania to metaforyczny obraz przywłaszczenia sobie prawa do dowolnego definiowania tego, co jest dobre, a co złe.

Wiele osób zastanawia się jak ludzkość faktycznie zaczęła zaludniać ziemię. W starożytnych zwojach odnalezionych nieopodal Quamran, znaleziono również pisma z których korzystali esseńczycy. W tych pismach zostały wymienione imiona synów i córek Adama i Ewy. Najpierw narodził się Kain i Abel, następnie urodziła się Awan, a potem syn Set, który poślubił Azurę, która urodziła się tuż po nim. Bratobójca Kain wyruszył na zachód, gdzie założył jedno z pierwszych miast, które nazwał na część swojego syna – Henoch.

 Wracając do historii Kaina i Abla warto wspomnieć o tym, że historia zabójstwa Abla przez Kaina, opisana w Biblii dość lakonicznie, w wersji aramejskiej została niebywale rozbudowana. Kain mówi do Abla: Widzę, że świat nie został stworzony w miłości ani świat nie jest kierowany według owoców dobrych czynów i faworyzuje się osoby w sądzeniu. Abel zaś tłumaczy Kainowi, że jest inaczej, na co tamten odpowiada: Nie ma sądu i nie ma sędziego, nie ma innego świata. Nie ma też nagrody dla sprawiedliwych i nie ma kary dla złych. Okazuje się więc, że Kain był pierwszym ateistą. Historia ta była rozbudowana w tak zwanych targumach, czyli najstarszych przekładach ksiąg biblijnych na język aramejski. Aramejskie wersje tekstu biblijnego mają podwójny charakter są jednocześnie przekładem i wyjaśnieniem tekstu.

 Wiele osób podważa istnienie Adama i Ewy, jednak warto zwrócić uwagę na to, że Nowy Testament wymienia ich jako postacie historyczne. Wymienione są one obok takich postaci jak: Noe, Abraham, czy król Dawid. Na marginesie wspomnę, że król Dawid przez bardzo długi okres czasu uważany był za postać mityczną. Stawiano go na równi z Herkulesem. Przełom nastąpił dopiero w 1993 r. wtedy to w północnej części Izraela odnaleziono wykuty w kamieniu fragment tekstu, który wymieniał: ,,Dom Dawida”. Kamień upamiętniał zwycięstwo Aramejczyków nad Izraelitami. Od tamtego czasu odnaleziono coraz więcej inskrypcji potwierdzających istnienie Dawida.

Źródła: 

1/ Historia Biblii - Wydawnictwo ,,Vocatio"

2/ D. Richardson: Wieczność w ich sercach. 

3/ Apokryfy Starego Testamentu - Wydawnictwo ,,Vocatio"

4/ R. Zając: Biblia. Początek.