Kim jest Bóg ?

Bóg dla człowieka jest tajemnicą. Od niego według Biblii pochodzi wszelkie tchnienie, życie i wszystko co istnieję (Dz.17:25-26): Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania.

Współczesny obraz Boga jest bardzo zakłamany. Dzieci w szkołach utożsamiają Stwórcę ze starcem, który siedzi na tronie i ma długą brodę. Promowany jest również pogląd, że nie ma żadnego Boga, a nawet jeśli jest, to jest to tylko martwa energia, czy siła kosmiczna, którą człowiek może pokierować by mieć wpływ na swój los. Niewiele osób zadaje sobie trud by tak naprawdę chociaż spróbować poznać Boga na podstawie biblijnych historii. Osoby, które przeczytały Biblię, a zwłaszcza Stary Testament kreują Boga na tyrana oraz mordercę. Dla wielu osób Bóg jest dyktatorem, który pragnie człowieka sprowadzić do roli swojego niewolnika wymagając od niego bezwzględnego posłuszeństwa. Warto rozważyć i próbować dociec do tego jaki jest Bóg dla człowieka.

W Starym Testamencie istnieje wiele fragmentów, które nadają Bogu ludzkie cechy, ale nie należy ich rozumieć dosłownie. Taki sposób mówienia o Bogu jest uwarunkowany psychofizyczną naturą człowieka. Hebrajskie słowo szem oznacza imię. Dla człowieka starożytnego Wschodu imię określało istotę oraz posłannictwo. Wierzono wówczas, że wzywanie imienia bóstwa jego prawdziwym imieniem daje gwarancje wysłuchania oraz zapewnia pomoc i ochronę. Bóg w Piśmie Świętym jest przedstawiony różnymi nazwami. Wyrażenie Jahwe to wczesnokananejska forma czasu przeszłego niedokonanego od słowa hajah, które oznacza być. Specyfiką tej formy jest to, że oznacza ona czynność, która nie jest jeszcze zakończona i trwa niezależnie od tego, czy ją umieścimy w przeszłości, czy w przyszłości. Czasownik ten nie oznacza biernego istnienia, ale ma znaczenie dynamiczne. Imię Boga Jahwe można przetłumaczyć jako: on jest potężny, działający oraz żywy.

Według rabinów każda litera hebrajska odpowiada określonemu słowu. Biblia rozpoczyna się od litery bet. Litera ta oznacza dom. Bóg rozpoczyna swoje przesłanie do człowieka słowem dom. Bóg chcę być dla człowieka Ojcem, a nie panem, który ma pod sobą niewolników.

Bóg nazywany jest również w Biblii jako El Elion, co oznacza Bóg Najwyższy, czy też El Olam, co można tłumaczyć jako Bóg Odwieczny. Izajasz nazywa Boga Mocarzem.

Według mitów i wierzeń pogańskich wiedza i zdolności ich bogów była ograniczona. Byli oni bowiem bóstwami danego regionu. Bóg jest Bogiem ponadregionalnym. Bóg jest Bogiem ponadkosmicznym. Jego wszechmoc utrzymuje wszechświat przy istnieniu i dociera wszędzie. Bóg nie tylko przenika swoją obecnością i wiedzą wszelką rzeczywistość istniejącą w teraźniejszości, ale również wszystkie tajniki najodleglejszej przyszłości.

Jedno z Bożych imion przedstawionych w Biblii brzmi El Szadai. Określenie te często przekłada się jako: Bóg Mocny. Język hebrajski jest jednak bogaty w tłumaczenia danego słowa. Słowo szad oznacza również kobiecą pierś. Określenie El Szadai możemy wyrazić jako Bóg, mojej piersi bądź Bóg wielu piersi. Wyrażenie te może brzmieć dla nas nonsensownie, jednak chodzi o to, że Stwórca jest tym, który karmi. To imię ustanawia również relację dziecko-rodzic. Jezus Chrystus nauczał nas żebyśmy do Boga zwracali się pieszczotliwie Abba, czyli Ojcze.

 Ktoś zapewne wytknął by w tym momencie fakt, że przecież Bóg kazał zabijać inne pogańskie narody i jak tu obalić mit Boga, który skazywał na śmierć tysiące osób ? Kananejska wiara była skażona i zdeformowana. Wierzyli oni, że El (Bóg) kontaktuje się nie tylko z ludźmi, ale też z innymi bogami, którzy potrafią wpływać na jego decyzje. Wielką rolę w ich religii odgrywał również kult przodków oraz związany z tym spirytyzm. Bóg nakazał wymordować Kananejczyków. Wykopaliska rzuciły nowe światło na styl życia prowadzony przez to plemię. W książce Archeology and religion of Israel W. F. Albriht napisał, że prostytucja obu płci w Kananie uważana była za służbę Bogu. Dzieci zabijano w ofierze bożkom. Fundamenty miasta oraz rozmaite budowle sakralne budowano na ciałach poświęconych w tym celu dzieciach. Zoofilia oraz inne dewiacje seksualne były w Kananie rozpowszechnione, a choroby weneryczne były normą. Czy sami nie postąpilibyśmy podobnie wytracając we współczesnym świecie pedofilów, czy satanistów, którzy nadal składają krwawe ofiary z ludzi ?

Bóg jest odpowiedzialny również za potop, który był największą katastrofą na naszej planecie. Nikt jednak nie zwraca uwagi na ten fakt, że ludzie nie zostali unicestwieni od tak bez zapowiedzi. Pismo Święte sprawozdaje, że Noe przez sto dwadzieścia lat głosił orędzie pokuty, łaski i zmiłowania. Apelował o opamiętanie się i nawrócenie. Widzimy, więc w tej historii Boga działającego i to aktywnie działającego.

 Ludzie zastanawiają się również nad tym dlaczego kochający Bóg pragnął krwawych ofiar ze zwierząt. Akt składania ofiar miał za cel poruszenie serce grzesznika, aby w jego umyśle skojarzyć na trwałe grzech ze śmiercią. W wielu religiach w tamtych czasach składano ofiary z ludzi. Niewiele osób sobie zdaje sprawę z tego, że dla Jahwe składano również ofiary z mąki, oliwy oraz produktów spożywczych. Warto również przemyśleć to, że na początku Bóg nie kazał składać ofiar ze zwierząt, ani jeść mięsa. Człowiek miał przeznaczone do jedzenia owoce i warzywa. To, że powstał krwawy system ofiarniczy jest następstwem upadku człowieka w Edenie.

Prawdziwy stosunek Boga do człowieka wyraża przypowieść o synu marnotrawnym. Kiedy młodszy syn wraca do domu, ojciec ofiarowuje mu na nowo dziedzictwo. Jakby tamtej sytuacji w jakiej roztrwonił majątek nigdy nie było. Bóg nigdy się nie męczy przebaczaniem nam.

Warto zastanowić się również nad tym w jaki sposób Bóg sprawuje swoją władzę we wszechświecie. W księdze Hioba jest napisane, że Synowie Boży stawili się przed Panem. Szatan przybył również razem z nimi, aby pokłonić się wiecznemu królowi. Zjawił się tam, aby złośliwie oskarżać sprawiedliwych. W Księdze Hioba 1:6-7 jest napisane: Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli Synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. Bardzo wyraźnie jest podkreślone, że Synowie Boży nie zawsze mieszkają w obecności Boga. Według tego tekstu są oni zapraszani, aby w wyznaczonym terminie stawić się przed Stwórcą. Książę ciemności czuł, że ma pełne prawo do tego by należeć do tej grupy. Szatan uzurpurował sobie prawo do bycia reprezentantem naszej planety powiedział: przyszedłem z ziemi. W innym tekście z księgi Hioba w 2:1-2 zrelacjonowane jest drugie spotkanie Niebiańskiej Rady: I zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli Synowie Boży, aby się stawić przed Panem; wśród nich przybył też i szatan, aby się stawić przed Panem. I rzekł Pan do szatana: Skąd przybywasz ? A szatan odpowiedział Panu mówiąc: Wędrowałem po ziemi wzdłuż i wszerz. Po tym spotkaniu Szatan dotknął Hioba wrzodami. Po zakończeniu spotkania Synowie Boży wracają do miejsc skąd przybyli. Bóg zarządza wszechświatem w demokratyczny sposób. Bóg ma reprezentatywny system rządzenia, gdzie przedstawiciele różnych światów we wszechświecie spotykają się, aby obradować I podejmować decyzje dotyczące zarządzania i funkcjonowania wszechświata.

Nie ma na świecie człowieka, który by zdołał zgłębić tajemnicę istnienia Boga i powołania naszego świata do istnienia, jednak nie powinno nas do zniechęcać do własnych poszukiwań i refleksji na temat tego kim jest Bóg.

Źródła: 

1/ M. Miduch: Autobiografia Boga Ojca.

2/ A. Palla: Historyczna wiarygodność Starego Testamentu. 

3/ Ks T. Loska: Bóg dla człowieka. 

4/ Z. Ples: Żar wątpliwości. Teodycea. 

* to nie jest praca dyplomowa, ani magisterska, ten tekst ma  za zadanie skłonić do przemyśleń