Aura - księga życia

Aura - księga życia

W aurze otaczającej każdą istotę - zwierząt, roślin i ludzi - zapisana jest całkowita wiedza o niej. Prawdopodobnie dlatego osoba mająca zdolności paranormalne może przepowiedzieć przyszłość człowieka, zaglądając z jego przeszłość, a uzdrowiciel odgadnąć, gdzie tkwi choroba. 

Czytaj więcej: Aura - księga życia

Amulety i talizmany w świecie muzułmanów

Talizmany i amulety

Wśród ludów muzułmańskich wszelkiego rodzaju amulety i talizmany są bardzo rozpowszechnione. Używane są one dla osiągnięcia różnych celów, a mianowicie ochrony życia, dorobku, zdobycia majątku, urody, a najczęściej chronią przed złym okiem. Wiara w złe oko jest bardzo rozpowszechniona. Złe spojrzenie może celowo wyrządzić szkodę innemu człowiekowi. Oczy w wierzeniach ludowych mogą być instrumentem transmisji złych życzeń lub mogą emanować bezwiednie szkodliwą energię z człowieka.

Czytaj więcej: Amulety i talizmany w świecie muzułmanów

Pogańskie korzenie świąt Bożego Narodzenia

Pogańskie korzenie świąt Bożego Narodzenia

Obchodzimy święta, które otaczają się pogańskimi symbolami - Boże Narodzenie

Boże Narodzenie

Narodziny Nimmroda i Tammuza były obchodzone pierwszego dnia roku, kiedy odradzało się słońce. Jest to dzień w środku zimy, w dniu przesilenia zimowego, 25 grudnia. Skąd się wzieło twierdzenie, że Jezus narodził się tego dnia ? Jest to bardzo proste: Jezus był synem Boga, Tammuz był synem bogów (syn Baala). Pierwsi chrześcijanie w Rzymie pojawili się z rzymskiego pogaństwa. Poganie w Rzymie już dawno czcili słońce i to stamtąd też wzieło się święcenie niedzieli. Z początku było tak, że całe chrześcijaństwo świętowało w sobotę. Poganie oddawali cześć słońcu również 25 grudnia. W III wieku nawrócił się Konstantyn i aby ułatwić ludziom nawrócenie się na chrześcijaństwo przyjęte zostało, że Jezus urodził się w tym samym dniu, w którym już tak świętowano. Początkowo świętowano 21 grudnia, lecz ze wzgledu na zmiany kalendarza Juliańskiego przesunięto tę datę na 25 grudnia. 

Czytaj więcej: Pogańskie korzenie świąt Bożego Narodzenia

Gwiazda betlejemska

Gwiazda betlejemska

W Ewangelii św Mateusza znajdujemy opis wyprawy mędrców ze Wschodu, którzy pewnego dnia pojawili się w Jerozolimie. Jak tłumaczą królowi Judei [Herodowi Wielkiemu] przybyli do tego kraju po to, by złożyć hołd nowo narodzonemu królowi. Twierdzą, że przyprowadził ich tam wielki widok gwiazdy na niebie. 

Czytaj więcej: Gwiazda betlejemska

Hitlerowcy i okultyzm - symbolika run

Hitlerowcy i okultyzm - symbolika run

W pierwszej połowie XX w. powstały dość liczne grupy okultystyczne w Niemczech. Najbardziej wypływowa z nich to Thule, która ściśle związana jest z poszukiwaniami na Atlantydzie. Domeną kolejnej grupy o nazwie Edda są starożytne ruiny. Jednak obie mają ten sam cel: wywyższyć rasę aryjską poprzez rozszerzenie narodu germańskiego. Jego przodkami mogą być bogowie lub mieszkańcy Atlantydy, którzy uważani byli za rasę nadludzi. Badali zjawiska nadprzyrodzone a następnie sami je wykorzystywali.

Czytaj więcej: Hitlerowcy i okultyzm - symbolika run

Prawo muzułmańskie i rozwód

Rozwód według prawa muzułmańskiego

Prawo muzułmańskie uznaje w wyjątkowych wypadkach konieczność rozwodu. Formalnie, a często praktycznie prawo do rozwodu ma tylko mężczyzna. Tylko w dość rzadkich wypadkach kobieta może wystąpić o rozwód, a i wtedy za pośrednictwem ojca, brata lub opiekuna, jeśli nie ma najbliższej rodziny. W Koranie i w późniejszych dziełach teologicznych talaq - rozwód jest traktowany jako zło konieczne. 

Czytaj więcej: Prawo muzułmańskie i rozwód