Włócznia przeznaczenia

Włócznia przeznaczenia 

Legenda mówi, że ten kto zdobędzie włócznię, którą rzymski setnik przebił bok ukrzyżowanego Jezusa, obdarzony zostanie wyjątkową mocą. Wierzył w to również Adolf Hitler, który dzięki włóczni przeznaczenia pragnął zdobyć władzę nad światem. 

Historia włóczni przeznaczenia zaczęła się prawie dwa tysiące lat temu, na wzgórzu Golgota w pobliżu Jerozolimy. Ukrzyżowany tam został Jezus Nazareńczyk, mówca, cudotwórca i przywódca religijny. Wyznawcy Jezusa uważali go za długo oczekiwanego Zbawiciela. Inni widzieli w nim tylko buntownika i zagrożenie dla władzy świeckiej i religijnej. 

Czytaj więcej: Włócznia przeznaczenia

Zagadka Sfinksa

Zagadka Sfinksa 

Stojący na straży piramid w Gizie Sfinks od wieków nie przestaje być przedmiotem fascynacji. Zwrócony na wschód, w stronę, gdzie pojawia się słońce, Sfinks z Gizy - największy kamienny monument na świecie - przez setki lat był źródłem mitów i legend. Tajemniczą statuę - symbol Egiptu - zawsze otaczała aura tajemniczości. 

Czytaj więcej: Zagadka Sfinksa

Świat przedpotopowy

Świat przedpotopowy

Całą ziemię pokrywają świadectwa paleontologiczne dorodności i bujności przedpotopowego świata. Najwięcej znalezisk zalega w podbiegunowych obszarach, gdzie życie biologiczne zostało raptownie przerwane i doskonale zakonserwowane dzięki gwałtownemu spadkowi temperatury, zamieniając wodę i ziemię w lodową zmarzlinę. 

Czytaj więcej: Świat przedpotopowy

Misteria eleuzyńskie (związek ze śmiercią)

Misteria eleuzyńskie 

W okresie klasycznym w starożytnej Grecji nastąpił rozwój nowej formy sprawowania kultu religijnego zwanego misteriami. Każdy z uczestników misteriów zobowiązany był do złożenia przysięgi dochowania tajemnicy. Tajemnice misteriów były pilnie strzeżone, że współcześnie nie potrafimy zrekonstruować ani ich przebiegu ani treści. Wiemy jednak, że siła misteriów polegała na tym, że obiecywały one swoim uczestnikom lepszy los w życiu pośmiertnym. 

Najsłynniejszymi z misteriów były Eluzynia odbywane w Eleuzis w pobliżu Aten. Podczas tak zwanych misteriów mniejszych (pierwszego stopnia), o czym dowiadujemy się z ówczesnych relacji, kandydat inicjowany przez hierofanta (,,objawiciela świętości") uczestniczył we: 

Czytaj więcej: Misteria eleuzyńskie (związek ze śmiercią)

Szamani i substacje halucynogenne

Szamanizm i substancje halucynogenne 

Przodkowie dzisiejszych Indian prawdopodobnie przywędrowali do Ameryki z Syberii około 12 tysięcy lat temu, przynosząc ze sobą dziedzictwo starej kultury i religii, których ślady zachowały się do dziś. Jedną z takich tradycji odziedziczonych po praprzodkach jest szamanizm - religia, w której jedynym z podstawowych elementów jest wprowadzanie się w celach rytualnych w stan odmiennej świadomości. 

 Wiadomo, że w XV i XVI wieku Aztekowie zażywali psychoaktywne grzyby zwane teonanacatl, czyli ,,ciało bogów". W wielu regionach Ameryki Środkowej odkryto kamienie o kształcie halucynogennych grzybów, znacznie starsze od kultury Azteków. Uczeni długo nie zdawali sobie sprawy ze znaczenia tych głazów. 

Czytaj więcej: Szamani i substacje halucynogenne

Obrzezanie i bar micwa

Obrzezanie

Obrzezanie (berit mila) jest pierwszym obrzędem religijnym, z którym w swym życiu spotyka się żydowski mężczyzna. Pochodzenie tego obrzędu, który był zapewne kiedyś obrzędem inicjacyjnym, nie zostało do dziś w pełni wyjaśnione. Uważa się je w judaizmie za obowiązkowy znak przynależności i przywiązania do religii oraz za ,,odciśnięta na ciele" znamię przymierza zawartego między Bogiem a Izraelem. Obrzezanie jest bowiem zabiegiem usunięcia napletka. Dokonuje się go w ósmym dniu po narodzeniu. 

Czytaj więcej: Obrzezanie i bar micwa

Buddyzm

Buddyzm

Buddzym jest jedną z głównych religii na świecie, założoną na subkontynencie indyjskim około 600 roku przed Chr. przez Gautamę Buddę. Podobnie jak wielu innych przywódców religijnych. Budda postrzegał siebie bardziej jako reformatora niż innowatora, a wczesny buddyzm przynależy do tej samej religijnej ,,rodziny" co starsza i spokrewniona z nim tradycja religija Indii, hinduizm. Wyznawcy hinduizmu akceptują powszechnie autorytet wed, najstarszych tekstów religijnnych. Tymczasem Budda odrzucał autorytet wad, w konsekwencji więc, pomimo jego bliskich związków z hinduizmem, buddyzmu nie można uznać za religię hinduską w ścisłym tego słowa znaczeniu. Co ciekawe, buddyzm zniknął prawie całkowicie z kraju, w którym się narodził, rozpowszechniając się i wydając owoce w innych częściach Azji leżących na północ i wschód od Indii. 

Czytaj więcej: Buddyzm