Nowa religia ufo

Wzrost zainteresowania ufo i rozwój mitologii otaczającej to zjawisko sprawiły, że wielu doszło do wniosku, że można by to nazwać narodzinami nowej religii. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że wiele osób wierzy, że w latających talerzach przebywają ,,nadludzkie istoty" spoza Ziemi, można uznać, że ich wizerunek stanowi współczesną metaforę Boga. 

Od tysięcy lat tajemnicze światła pojawiające się na niebie były obiektem religijnej czci w różnych kulturach. Obecnie kiedy na Zachodzie obserwuje się stopniowe zanikanie tradycyjnych religii, wiele osób zaczyna przypisywać atrybuty boskości obiektom określanym jako ufo. Podobnie jak greccy bogowie starożytności - ,,zstępujący z nieba", tajemnicze świetliste obiekty są zdaniem niektórych zwiastunem powstania nowej masowej religii. 

Od początku rewolucji naukowej na Zachodzie religie tradycyjne oparte na wierze i przesądach stopniowo traciły dotychczasowe znaczenie. Zastępował je światopogląd naukowy oparty na logice i racjonalizmie. W 1834 r. brytyjski filozof John Stuart Mill opublikował ,,System logiki", w którym zawarł prawidła metodologii naukowej. Z pracy Milla w dużej mierze korzystał Darwin pisząc swoje dzieło ,,O powstawaniu gatunków". Dzieła te wyznaczały reguły naukowości obowiązujące przez długi czas, zgodnie z którymi, wszystko, co nie da się zmierzyć, opisać i powtórzyć w doświadczeniach, jest ,,nierealne" i jako takie nie może być przedmiotem naukowych rozważań.

Jednym z pierwszych skutków tak wytyczonych granic naukowego poznania był fakt, że ludzie zaczęli kwestionować istnienie Boga, skoro jego obecność nie mogła być zmierzona, opisana ani potwierdzona. W świetle osiągnięć nauki wiara w Boga stawała się ,,nieprzystająca"  do ducha czasów. Właściwsza była wiara w moc nauki i uczonych, którzy obiecywali nadejście społeczeństwa idealnego, wyzwolonego z dotychczasowych przesądów religijnych(Nowy Porządek Świata). 

Ogromny wpływ na zmianę wizerunku nauki w oczach przeciętnego człowieka wywarła bomba atomowa. W klimacie ogólnego ,,przewartościowania wszystkich wartości" ukazała się książka Ericha von Danikena ,,Rydwany bogów". Daniken sformuował w niej teorię, według której ludzkość została stworzona przez przybyszów z kosmosu, którym nasi odlegli przodkowie z czasem nadali imię bogów. Dowody przedstawione przez badacza, były nieco naciągane, a sam pomysł niezbyt oryginalny, książka zdobyła ogromną popularność a jej autor zyskał międzynarodową sławę. Teorie Danikena wypełniały lukę pomiędzy nauką a czystą wiarą. 

Hipoteza istnienia pozaziemskich cywilizacji wciąż pozostaje jednak tylką hipotezą. Nie dysponujemy żadnymi niepodważalnymi dowodami na istnienie kosmitów. Wiele osób przyznaje, że hipoteza o istnieniu istot pozaziemskich jest jedyną w miarę spójną mitologią naszych czasów. 

Patrz też : ruch raela zjawisko ufo a slowo boże