Adwentyzm

Główna doktryna ruchu adwentystycznego głosi rychłe powtórne przyjście Chrystusa. Współczesny adwentyzm rozwinął się w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych na początku XIX w. z nauk wygłaszanych w kazaniach przez Williama Millera (1782-1849), który na podstawie drobiazgowych badań proroctw Daniela oraz Apokalipsy przepowiedział, iż drugie przyjście Chrystusa nastąpi 21 marca 1844 roku (później zaś 22 października 1844). Kiedy przepowiednia Millera się nie spełniła, wielu jego zwolenników doznało zawodu i opuściło go. 

Pozostali milleryści utworzyli kilka ugrupowań religijnych, z których najważniejszymi są Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Chrześcijański Kościół Adwentystyczny oraz Kościół Boga Wiary Abrahamowej. Spośród przedstawicieli wielu odłamów chrześcijaństwa adwentystów wyróżnia, poza podkreśleniem zasad adwentyzmu oraz takich praktyk jak chrzest dorosłych przez zanurzenie, doktryna nieśmiertelności warunkowej. Zgodnie z tą doktryną tylko Bóg jest nieśmiertelny, podczas gdy ludzie są z natury grzeszni i śmiertelni. Po śmierci nie istnieje żadna forma świadomego bytu, a stan pośmiertny charakteryzuje się ciszą, brakiem aktywności i kompletną nieświadomością - grób jest miejscem ciemności. Wszyscy ludzie, zarówno dobrzy, jak i źli, pozostają po śmierci w grobie aż do momentu zmartwychwstania, podczas którego nastąpi wskrzeszenie całej osoby. 

Jedynie zmartwychwstanie ciał może uwolnić ludzkość z więzienia jakim jest grób. Zmartwychwstanie sprawiedliwych dokona się podczas drugiego przyjścia Chrystusa, natomiast zatwardziałych grzeszników dopiero tysiąc lat później. Obdarzeni nieśmiertelnością sprawiedliwi zostaną wzięci do nieba, Nowego Jeruzalem, gdzie przez tysiąc lat będą sprawować rządy wraz z Chrystusem, sądząc świat i upadłe anioły. W tym czasie na świecie zapanuje chaos; ziemia stanie się bezdenną otchłanią, w której zostanie uwięziony, a następnie ostatecznie pokonany twórca wszelkiego grzechu - Szatan.

Pod koniec tego okresu ogień, który wypływa z nieba od Boga i wpada do Gehenny, jeziora ognia, pochłonie i unicestwi zmarłych grzeszników. Grzesznicy zostaną wskrzeszeni tylko po to, by zostać osądzeni i skazani na wieczną karę - będzie tak, jakby ich nigdy nie było.  

Adwentyści znani są z :

  • święcenia sabatu i pozostałych przykazań niezmienionych przez kościół katolicki, który go bardzo zmodyfikował 
  • chrzest przez zanurzenie 
  • bardzo wnikliwą analizę Pisma Świętego (studiowana jest całość) 
  • trójanielskiego poselstwa i nacisku na głoszenie Powtórnego Przyjścia Chrystusa 
  • kościół nie wierzy w nieśmiertelność duszy (nieśmiertelność uzyskają tylko sprawiedliwi po Sądzie Ostatecznym) 
  • najważniejsze dla nich jest Pismo Święte, z książek najbardziej znana jest ksiażka Ellen White ,,Wielki Bój". 

Polecane strony związane z kościołem Adwentystów 

telewizja nadzieja 

studium Pisma Świętego