Piramida Cheopsa

Piramida Cheopsa 

Piramida Cheopsa jest budowlą niezwykłą, nie tylko ze względu na swoją wielkość, ale również z powodu niezwykłej precyzji z jaką została wykonana. Jej boki skierowane są dokładnie w kierunku północy, południa, wschodu i zachodu - margines błędu wynosi zaledwie 0,15%. Uzyskanie takiej dokładności wymagałoby obecnie używania laserowego teodolitu, mapy odwzorowującej teren z dokładnością do 10 metrów oraz współpracy inżynierów, astronomów i mistrzów kamieniarstwa. 

Podstawa piramidy jest niemal idealnym kwadratem o bokach przekraczających 230 metrów - różnica pomiędzy najdłuższym i najkrótszym wynosi zaledwie 25 cm. Kąty mają po 900, z dokładnością do jednego stopnia. To arcydzieło inżynierii wybudowane zostało bez wykorzystania wielokrążków i zaawansowanych narzędzi dostępnych we współczesnym budownictwie. Wiele osób interesuje: dlaczego budowniczym piramidy zależało na takiej precyzji ? 

Egiptolodzy uważają, że Piramida Cheopsa i sąsiadujące z nią piramidy spełniały funkcję wyłącznie grobowców faraonów. 

Zespół trzech piramid w Gizie powstał w okresie IV dynastii (2631 - 2494 p.n.e.). Największa została zbudowana dla faraona Cheopsam druga co do wielkości dla jego brata Chefrena, a najmniejsza dla Menkature, syna Chefrena. Takie porządkowanie pochodzi od historyka Herodota, który pisał o piramidach jakieś 2000 lat po ich powstaniu. 

Pierwszej odnotowanej penetracji Piramidy Cheopsa dokonał w 820 r.n.e. Kalif Al Mamoun. Nie znalazł on jednak w środku żadnych skarbów ciał, narzędzi czy hieroglificznych inskrypcji, jedynie pusty sarkofag w Komorze Króla. 

Przez wiele stuleci nie udało się znaleźć wewnątrz piramidy żadnych śladów, które mogłyby rzucić światło na jej pochodzenie. W 1837r. brytyjski poszukiwacz Howard Vyse, używając ładunków wybuchowych, przebił się przez sufit Komory Króla i odkrył cztery zamurowane komory. Na ścianie najwyższego z pomieszczeń badacz znalazł namalowane czerwoną farbą hieroglify, między innymi imię Cheopsa. Dla egiptologów stanowiło to wystarczające potwierdzenie tego, że piramida została wybudowana przez faraona Cheopsa. Pusty sarkofag natomiast dowodził, że budowla spełniała funkcję grobowca. Uznali oni, że grobowiec został splądrowany krótko po wybudowaniu i dlatego był pusty. 

Inny badacz podważył autentyczność hieroglifów znalezionych przez Vyse'a. Hieroglify budziły wątpliwości:

  • były one jedynie śladem imienia Cheopsa w całej piramidzie,
  • znajdowały się w bocznej i ukrytej części budowli,
  • odkryto je w komorze, do której dostęp miał Vyse,
  • kilka z nich napisane były do góry nogami, niektóre były nieczytelne, a inne zawierały błędy ortograficzne i gramatyczne. 

Oznaczać to może, że Vyse sam namalował hieroglify, obawiając się, że jego kosztowne badania mogą zakończyć się fiaskiem. 

Wielu badaczy uważa, że aby zrozumieć prawdziwą funkcję piramid należy spojrzeć w niebo. Z powodu zjawiska zwanego precesją, polegającego na ruchu osi Ziemi wokół pewnej stałej osi, położenie gwiazd wobec naszej planety zmienia się w cyklu trwającym ok. 25 980 lat. Analizując komputetową rekonstrukcję pozycji gwiazd nad piramidami z 2500 p.n.e., naukowcy zauważyli, że jeden z południowych szybów piramidy Cheopsa wskazywał wtedy dokładnie na gwiazdę Syriusz (związaną z egipską boginią Izydą). Inny południowy szyb skierowany był najniżej usytuowaną z trzech gwiazd znajdujących się w pasie Oriona, gwiazdozbioru skąd przybył Ozyrys, jeden z najważniejszych bóstw starożytnego Egiptu, uważany za ojca cywilizacji w Dolinie Nilu. 

Pas Oriona (wiele odniesień do niego znajdziemy w Biblii)

Zdaniem badaczy taki układ nie był przypadkowy. Ich zdaniem budowniczowie piramidy Cheopsa celowo tak usytuowali jej wewnętrzne przejścia, aby korespondowały one z pozycją gwiazd na firnamencie. Związek piramid w Gizie z gwiazdozbiorem Oriona potwierdzony został przez dalsze odkrycia. Badacz Bauval zwrócił uwagę, że trzecia, najmniejsza z piramid nie jest współliniowa z pozostałymi dwiema. Porównując układ piramid z układem gwiazd w pasie Oriona, zauważył, że trzy gwiazdy wchodzące w jej skład są ułożone względem siebie w podobny sposób. Wysunął więc hipotezę, że piramidy w Gizie stanowią symboliczną reprezentację tych gwiazd. 

Wielu z tych, którzy znalezli się wewnątrz Piramidy Cheopsa, twierdzi, że mają tam miejsce dziwne zjawiska. Jako pierwszy wspomniał o tym Napoleon Bonaparte, któremu pobyt w środku budowli pod koniec XVIII miał dostarczyć tam niezwykłych i głębokich przeżyć. W 1903 okultysta Aleister Crowley spędził jedną noc swego miesiąca miodowego wewnątrz Komory Króla. Twierdził on, że po odczytaniu mistycznej formuły oblał go strumień liliowego światła. Żadne światło pochodzące z naturalnego źródła nie mogłoby dotrzeć do tej komory. Zdaniem badaczy z nurtu Nev Age pojawienie się światła mogło być związane ze specyficznym kształtem piramid, dzięki któremu działają one jak ,,wzmacniacze" kosmicznej energii, będącej czymś w rodzaju siły życia, o której wspomina chińska akupunktura.