Hitlerowcy i okultyzm - symbolika run

Hitlerowcy i okultyzm - symbolika run

W pierwszej połowie XX w. powstały dość liczne grupy okultystyczne w Niemczech. Najbardziej wypływowa z nich to Thule, która ściśle związana jest z poszukiwaniami na Atlantydzie. Domeną kolejnej grupy o nazwie Edda są starożytne ruiny. Jednak obie mają ten sam cel: wywyższyć rasę aryjską poprzez rozszerzenie narodu germańskiego. Jego przodkami mogą być bogowie lub mieszkańcy Atlantydy, którzy uważani byli za rasę nadludzi. Badali zjawiska nadprzyrodzone a następnie sami je wykorzystywali.

Wielu polityków i obywateli Niemiec mających nazistowskie poglądy, krótko po I wojnie światowej jest oburzonych ówczesnym stanem narodu. Bardziej aktywni starają się, aby państwo znowu zdobyło wielką sławę i potegę. Służą im do tego stare germańskie runy. Obecnie przypuszcza się, że pismo runiczne pochodzi ze Skandynawii, jednak Niemcy z politycznych pobudek postanawiają je zaadoptować. Wykorzystują legendy, które głoszą, że pismo runiczne pochodzi od boga Odyna. Ma to utwierdzić innych w przekonaniu, że to właśnie Germanie są bezpośrednimi potomkami bogów. Propagatorem tej idei został niemiecki założyciel okultystycznego stowarzyszenia Edda Rudolf John Gorlsleben (1883 - 1930). Gorlsleben stara się posiąść zdolność posługiwania się runami, jest przekonany, że dzięki temu można manipulować światem materialnym oraz biegiem wydarzeń. Do 1945 roku Niemcy wykorzystywali 14 symboli z run. Na pośmiertnych odznaczeniach żołnierzy znajduje się runa śmierci. Jej przeciwieństwo umieszczane jest na akcie urodzenia. Połączone razem tworzą runę hagal - matkę wszystkich run. Jako symbolu używają jej również członkowie NSDAP. Wiele znaków run można znaleźć na budynkach, które należały do nazistów, czy w obozach treningowych. Na przykład runa tiwaz symbolizująca germańskiego boga wojny Tyra, oznacza odwagę, siłę, witalność, znajdowała się na oddziałach SS. 

Najbardziej znaną runą jest sowelo. Jej podwójna postać staje się symbolem jednostek SS. Symbolizuje wszystko to, co dobre - głównie szczęście, sławę i siłę i zwycięstwo. Sowelo jest również symbolem słońca. Podobne znaczenie przypisuje się okrytej niesławą swastyce. Niemcy uważają ją za prastary symbol aryjski. Aryjczycy według nazistowskiej mitologii, są potomkami boga słońca.