W poszukiwaniu Sodomy i Gomory

Poszukiwania Sodomy i Gomory

Według biblijnych tekstów Sodoma i Gomora znajdowała się gdzieś w pobliżu rzeki Jordan na północ od miejsca, gdzie dziś znajduje się Morze Martwe. Amerykański archeolog Steven Colins jest przekonany, że pozostałości obu miast można znaleźć w jordańskiej lokalizacji archeologicznej o nazwie Tall el - Hammam.

Według badaczy Sodoma mogła składać się z dolnej i górnej części miasta, które było otoczone murami o wysokości dziesięciu metrów. W czasach środkowej epoki brązu (ok. 2000 - 1540 p.n.e.) starsze budowle były prawdopodobnie zastępowane nowszymi, a wokół górnej części miasta wybudowano dodatkowy system murów obronnych. 

Tall el-Hammam archeolodzy datują na okres między 3500 a 1540 rokiem p.n.e. Mniej więcej w tych czasach według ekspertów żył Abraham. Tall el- Hammam odpowiada niemal wszystkim opisom Sodomy. To znalezisko jest do pięciu razy większe, niż wszelkie pozostałości siedzib z okresu epoki brązu w tym regionie twierdzi Colins. W Biblii Sodoma jest opisywana jako wielkie miasto leżące przy trasie handlowej, które składało się z wielkich wież i potężnych murów. Odkryte fundamenty dokładnie odpowiadają takim zabudowaniom. Archeologom w tym miejscu udało się odnaleźć pozostałości ulic, bram miejskich, rynku i kilka wież. 

Odkryte pozostałości w lokalizacji Tall el-Hammam są przypalone i pokryte ciemnoszarym popiołem. To podobno świadczy o tym, że miasto zniszczyła ,,siarka i ogień" zesłanej przez Boga. Prawdopodobna jest również wersja, że w mieście doszło do wielkiego pożaru.