Zagadkowa mapa Piriego Reisa z 1513 roku

Mapa Piriego Reisa z 1513 roku

Portolanowa mapa Piriego Reisa z 1513 roku wykonana na skórze gazeli, z dużą dokładnością przedstawia nieprzebadany dotąd kontynent Ameryki Południowej i Antarktydy. Co szokujące Antarktyda została oficjalnie odkryta dopiero w 1820 roku. 

Piri Reis był w XVI wieku znaną postacią. Jego życie zostało dobrze udokumentowane. Jako admirał floty otomańskiej brał udział w licznych bitwach morskich. Uznawano go również za znawcę Morza Śródziemnego i otaczających je ziem. Mapy źródłowe, które Piri Reis wykorzystał do stworzenia własnej mapy prawdopodobnie znajdowały się w Sułtańskiej Bibliotece w Konstantynopolu. Mapę Priego Reisa odkryto w bibliotece pałacu cesarskiego w Konstantynopolu w 1929 r. Nie udało się odnaleźć żadnych map, z których mógł korzystać Piri Reis. 

Reis nakreślił tak Antarktydę, jak wyglądałaby bez lodowej pokrywy. Położenie, gór, jezior i rzek ponoć dokładnie odpowiada rzeczywistości. Jedno z pasm górskich zarysowane przez Reisa zostało odnalezione dopiero w 1952 roku. Pytanie skąd XVI wieczny kartograf mógł dysponować taką wiedzą ? Z geologicznego punktu widzenia pokrywa lodowo na Antarktydzie pojawiła się 4 tysiące lat temu, dlatego mapy źródłowe Piriego Reisa musiały powstać znacznie wcześniej. 

Antarktyda według badaczy w przeszłości nie zawsze była pokryta lodem. Kiedyś panowała tam o wiele wyższa temperatura niż obecnie. Temperatura była wyższa, ponieważ Antarktyda nie znajdowała się wtedy na biegunie południowym, lecz około 3 tysiące kilometrów na północ. Znajdowała się w sferze klimatu umiarkowanego. Podczas przesuwania się kontynentu na południe Antarktyda ulegała stopniowemu ochłodzeniu. 

Piri Reis nie odważył się zasugerować, kim byli kartografowie, którzy stworzyli najstarsze z jego map źródłowych. Niektóre z nich sporządzali współcześni lub prawie współcześni Reisowi odkrywcy w tym między innymi Krzysztof Kolumb, który dotarł do Ameryki Południowej i Wysp Karaibskich. Inne mapy z, których korzystał kartograf powstały w IV wieku przed naszą erą lub jeszcze wcześniej. Obecna nauka nie zna cywilizacji, która w tamtych czasach dysponowała by takimi narzędziami i wiedzą by móc dokonać tak precyzyjnych pomiarów zawartych na owych mapach.

Profesor nauk przyrodniczych Charles Hutchins Hapgood (1904 - 1982) sugerował, że mapę musiał stworzyć ktoś, kto wie, jak nasza planeta wygląda z orbity okołoziemskiej. Zdjęcia z satelitów, które krążą nad Ziemią, przedstawiają niemal identyczne widoki na lądy, dlatego mapa według niego musiała powstać z orbitalnej perspektywy. 

Hapgood wysunął również tezę, że niektóre z map wykorzystanych przez Reisa zwłaszcza te z IV wieku przed naszą erą sporządzono, opierając się na jeszcze wcześniejszych źródłach. Powstały one na podstawie informacji pochodzących z najbardziej zamierzchłej starożytności. Stwierdził również, że są niezaprzeczalne dowody świadczące o tym, że cztery tysiące lat temu przed naszą erą przedstawiciele jakiejś nieznanej dotąd nam cywilizacji, która osiągnęła wysoki poziom techniczny, sporządziła kompletną mapę Ziemi.