Pętla czasu

Pętla czasu

Pętla czasu to stwierdzenie określa miejsce, które jest zamknięte oraz nie podlega upływającemu czasowi. W konsekwencji sytuacja, która ma miejsce w pętli czasu, już wiecznie może się powtarzać. 

Pętla czasu najczęściej opisywana jest jako jakaś tocząca się ruchem spirali mgła lub chmura. Podobno może pojawiać się gdziekolwiek i kiedykolwiek. Wystarczy jeden niewłaściwy krok, może pochłonąć wasz samochód, samolot, pociąg, czy jakikolwiek inny ogromny obiekt. Pętla czasu ,,wciąga" i w większości przypadków nie odwraca tego procesu. Człowiek w pętli czasu znajduje się w przestrzeni w, której ma się wrażenie, jakby dana sytuacja powtarzała się bez końca. Natomiast świat wokół pętli kręci się bez zaburzeń zgodnie z prawami natury, uważają niektórzy badacze.

Istnieją także przypadki, w których niektórym ludziom udało się wrócić z takiej czasowej pętli. Mimo to powrót rzeczywistości po takim doświadczeniu pozostaje wielką zagadką. Rozpatrując zagadnienie pętli czasowej należy pamiętać, że nie jest to zagadnienie związane z podróżowaniem w czasie. Podobno wewnątrz tej pętli nie istnieję ani przeszłość, ani przyszłość, a tym samym także prawo akcji i reakcji. W pętli czasu niczego nie da się zmienić, ani na nic nie można mieć wpływu. Czegokolwiek byście nie zrobili to w pętli czasu nie ma to znaczenia. Zjawisko pętli czasu polega na tym, że wydarzenia wciąż się w niej powtarzają i tak w kółko. 

Jedną z możliwych odpowiedzi na pytanie, jak powstaje pętla czasu jest odważna teoria konspiracyjna. Głosi ona, że sam czas musi być przez coś napędzany. Według zwolenników tej teorii siłą napędową jest urządzenie, tzw. źródło czasu. Źródło czasu to pojęcie znane od tysięcy lat. Zostało stworzone głównie po to, aby znacząco przyspieszyć bieg czasu. Istnienie tego urządzenia poświadczają twierdzeniem, że kiedy 13,7 miliardów lat temu powstał wszechświat, czas biegł niezwykle pomału. Musiało minąć kolejne miliardy lat, zanim na naszej planecie pojawiły się prymitywne formy życia. Kiedy stworzono źródło czasu, trwało to już tylko tysiące lat, zanim powstał człowiek - inteligentna forma życia. 

Porównując rozwój życia na naszej planecie przed i po powstaniu człowieka trzeba przyznać, że ludzkość to jedyna inteligentna i zaradna forma życia, która ewoluowała niezwykle szybko. Źródło czasu być może ,,na sumieniu" także to, że ludzie żyją dziś w ciągłym biegu, nigdzie nie zdążając. Według zwolenników tej teorii raz na jakiś czas może dojść do zaburzeń czy zawieszenia się źródła czasu. Wtedy tworzy się lekki brak równowagi w jego upływaniu. Wówczas w różnych miejscach może dochodzić do utworzenia się pętli czasu.