Wieża Babel - odkrycie dr Andrew Georga

Wieża Babel - odkrycie dr Andrew Georga

Biblia bardzo często podawana jest krytyce. Większość historii w niej opisanych traktowana jest jako zbiór mitów, które nigdy naprawdę się nie wydarzyły. Krytyka Pisma Świętego szczególnie nasiliła się w XVIII wieku. Jedną z historii, w którą wątpi wiele osób jest historia związana z budową Wieży Babel. Być może odkrycie dr Andrew Georga rzuci nowe światło na historię związaną z budową wieży oraz potwierdzi jej autentyczność. 

W Biblii znajduje się taki zapis:  Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i tam zamieszkali. I mówili jeden do drugiego:Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu. A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, rzekli: Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi.A Pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie, i rzekł: Są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego! W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta. Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi.

Sto lat temu została odnaleziona starożytna tablica pochodząca z VI wieku p.n.e. Pomimo tego, że została odnaleziona ponad sto lat temu dostęp do niej badacze uzyskali niedawno, gdyż znajdowała się w zbiorach prywatnego kolekcjonera z Norwegii. Starożytna tablica do której dostęp uzyskali badacze zawiera płaskorzeźbę, która przedstawia budowlę o charakterze wieży. Według teorii wysuniętej przez dr Andrew Georga tablica przedstawia nie tylko opis budowania wieży ale również człowieka odpowiedzialnego za jej powstanie. Według doktora do budowli wieży przyczynił się król Nabuchodonozaur II panujący w latach 605 - 562 p.n.e. Do wniosku takiego badacz doszedł na podstawie przetłumaczonego tekstu znajdującego się na tablicy. Dr George językoznawca z Uniwersytetu w Londynie po przeanalizowaniu wszystkich tekstów doszedł do wniosków, że zapisy związane z budową wieży są niemal identyczne z przekazem biblijnym mówiącym o budowie Wieży Babel. 

Tablica potwierdzająca autentyczność historii o Wieży Babel

Według badaczy budowla została prawdopodobnie rozpoczęta w czasach króla Hammurabiego około 1792 - 1750 p.n.e. Rozbudowę konstrukcji rozpoczęto pod rządami Nabopalsara. Budowla została zakończona po 43 latach pracy za czasów panowania Nabuchodonozaura II pomiędzy 604 - 562 rokiem p.n.e. 

W V wieku pisarz Orozjusz z Tarragony, który czerpał z żydowskich źródeł tanaickich pisał, że wysokość Wieży wynosiła dziewięć kilometrów, a obwód 16, że miała sto bram spiżowych i czterysta osiemdziesiąt pięter.

Badania wykonane przez dr Georga z Instytutu Smithsonian umożliwiły poznanie nowych faktów na temat Wieży Babel. Zdaniem badaczy zapis biblijny w dużej mierze zgadza się z opisem sytuacji przedstawionej na tablicy. Jest to na pewno sensacyjne odkrycie, które może jeszcze bardziej potwierdzić historie opisane w Biblii. 

Warto na koniec przypomnieć, że przez wiele wieków istnienie miasta opisanego w Biblii - Niniwy było uznawane za wymysł czystej fantazji. Odkrycia archeologiczne, które potwierdziły fakt, że Niniwa rzeczywiście istniała. Wielu historyków końca XIX i początku XX wieku powątpiewało w istnienie tak dużej asyryjskiej stolicy. Odkrycie Niniwy oraz innych miast asyryjskich dowiodło, że sprawozdania biblijne o potędze Asyrii nie było przesadą. 

Patrz też: Wieża Babel