Zakłamana historia ludzkości

Zakłamana historia ludzkości

Według profesora Olega Manojłowa ludzie nie mogą mieć jednego wspólnego przodka. Profesor uważa, że współcześni ludzie to dalecy potomkowie różnych rozwiniętych istot, które kiedyś, w zamierzchłej przeszłości zamieszkiwały Ziemię. Manojłow doszedł do takiego wniosku badając 1362 próbówki zawierające próbki krwi różnych ras i narodów. Warto wspomnieć również o teorii Ahmeda Faraga Aliego z Uniwersytetu w Banha oraz Saurya z Uniwesytetu w Letbrige, którzy postanowili połączyć postulaty mechaniki kwantowej z teorią względności. Na bazie twierdzeń Bohma oraz korelacji kwantowej równań Friedmana  doszli do wniosku, że nasz Wszechświat jest wieczny. Według badaczy w trakcie narodzin Kosmosu nie obowiązywały żadne prawa fizyki. 

W 1978 r. profesor Niles Eldredge powiedzał, że nigdy nie znalazł żadnych pośrednich stworzeń: wśród skamieniałości nie ma żadnych brakujących ogniw i coraz więcej naukowców dochodzi do wniosku, że takie formy przejściowe nigdy nie istniały. Inny badacz Steven Stanley napisał: W gruncie rzeczy skamieniałości nie dowodzą w przekonujący sposób przejścia jednego gatunku w drugi. Co, więcej gatunki żyją przez zadziwiająco długie odcinki czasu

Odkryte szczątki rzekomego praczłowieka niejakiej - Lucy dowiodły, że stworzenie to, nie było ani małpą, ani człowiekiem. Lucy należała do grupy stworzeń mających cechy zarówno małpie, jak i ludzkie. Po raz pierwszy odkryto te stworzenia w 1925 r. w południowej Afryce i nazwano je południowymi małpami. Obecnie uważa się, że istniało 6 grup tych małpio-ludzkich gatunków. Nie ma jednak żadnego dowodu na to, że któraś z tych grup nauczyła się kiedykolwiek używać narzędzi. Sądzi się, że te grupy kontaktowały się już z pierwszymi ludźmi, którzy już umieli tworzyć wiele różnych narzędzi. Geolodzy, paleontolodzy i archeolodzy na podstawie znalezisk doszli do wniosku, że ludzie o współczesnej budowie ciała żyli miliony, a nawet dziesiątki milionów lat temu w Europie, Azji, Afryce i obu Amerykach. Używali narzędzi, polowali oraz współegzystowali z pozostałymi gatunkami człekopodobnymi. Teoria przyjęta współcześnie o ewolucji człowieka jest prawdopodobnie jedną z największych naukowych herezji naszych czasów. 

Odkrycia archeologiczne potwierdzają, że na naszej planecie w tym samym czasie współistniały różne gatunki humanoidów. W 1912 r. w RPA odkryto szczątki oraz fragmenty czaszki podobne do ludzkich. Wykopane kości przetransportowano do muzeum oraz poddano je badaniom. Badacz stwierdził, że nieproporcjonalnie duża czaszka należała do człowieka, który żył w Afryce od 30 000 do 10 000 lat temu. Przy wzroście około 1,70 cm posiadał on mózg wielkości 1800 - 1900cm, czyli o 30% większy niż mózg obecnie żyjącego człowieka. 

W 2008 r. na granicy Kraju Ałtajskiego i Republiki Ałtaju prowadzono badania w jaskini, gdzie odkryto kawałek kości palca, który jak się okazało, należał do młodej osoby płci żeńskiej. W jaskini odnaleziono również fragmenty kostne: dwa zęby i fragment kości palca nogi. Co ciekawe, próbki te należały do różnych osób. Analiza DNA wykazała, że szczątki te należą do nowej populacji człowieka. Naukowcy postanowili nadać mu nazwę Denisowiec. DNA mitochondrialne wykazało 202 różnice w porównaniu z DNA neandertalczyka oraz 365 różnic w porównaniu z DNA współczesnego człowieka. 

Warto wspomnieć również o wydłużonych czaszkach jakie zostały odnalezione między innymi w takich krajach jak Rosja, Rumunia, Irak, Sudan, Chile oraz Peru. Badacz Mark Laplume prowadzi badania nad dziwnymi kształtami czaszek, które obecnie nie występują. Najnowsze badania nad czaszkami potwierdziły teorie, że należą one do nieznanego dotąd gatunku człowieka. Mózg tych humanoidów był o 25% większy niż u współczesnego człowieka. 

rekonstrukcja wyglądu ludzi z wydłużonymi czaszkami

W 2016 r. roku dokonano odkrycia w Afryce. Znaleziono wówczas kolejne szczątki humanoidów - homo naledi. Badania wykazały, że homo naledi żył 335 - 236 tysięcy lat temu. To zaś oznacza, że populacja hominimów o niewielkich mózgach żyła równocześnie z homo sapiens

W 2003 r. naukowcy odkryli bardzo ciekawy gatunek humanoida na wyspie Flores w Indonezji - homo florensiensis. Według szacunków dorośli przedstawiciele tego gatunku mieli około 1 metra wzrostu oraz ważyli 25 kg. Swoim wyglądem przypominali hobbitów. 

Jak wynika z coraz nowszych odkryć archeologicznych powstanie ludzkości oraz jej rozwój nadal pozostaje tajemnicą. Jedno jest pewne, że książki wciąż zakłamują historię i nie uwzględniają najnowszych odkryć archeologicznych, które potwierdzają, że człowiek wcale nie ewoluował, ale współistniał z podobnymi mu gatunkami, które w tajemniczych okolicznościach wyginęły.