Czy nasza cywilizacja została stworzona przez kosmitów ?

Czy nasza cywilizacja została stworzona przez kosmitów ? 

Do dziś nie wiadomo w jaki sposób pojawiła się cywilizacja na naszej planecie. Na to pytanie nie potrafi odpowiedzieć szereg badaczy. Pomimo lat badań, wykopalisk archeologicznych i dywagacji natury filozoficznej. Nauki takie jak biologia oraz paleontologia również nie potrafią tego wyjaśnić. Istnieje hipoteza zakładająca, że do rozwoju naszej cywilizacji przyczyniła się wysoko rozwinięta cywilizacja spoza naszego układu Słonecznego. 

Największym współczesnym propagatorem tej teorii jest Erich von Däniken. Autor ten wierzy, że cywilizacje stojące na wyższym poziomie rozwoju, wywarły wielki wpływ na rozwój ludzkości w przeszłości. Według Dänikena kosmici zostali uznani za bogów przez prymitywne ludy, które zaczęły otaczać ich czcią. 

Jedną ze współcześnie znanych nam zagadek jest ta związana z cywilizacją Majów. Do dziś pozostaje niewyjaśnione jak Majom udało się zbudować tak rozległe miasta pełne gigantycznych budowli skoro mieli ograniczone możliwości techniczne. Co więcej, niektóre z nich są zaprojektowane dokładnie według układów astronomicznych. Däniken uważa, że pomagali im kosmici. W jednym z majskich miast Paleque badacz uważa, że odnalazł na to dowód. Największy okres rozkwitu miasta przypadł na okres panowania K'Inicha Jaanaab Panala Wielkiego (603 - 683). Władca ten wzniósł świątynie i pałace zdobione wieloma malunkami i reliefami. Na sarkofagu władcy znajduje się tajemniczy obraz przedstawiający zejście majskiego władcy do zaświatów. Według Dänikena wizerunek ten przedstawia podróżnika na statku kosmicznym. Däniken twierdzi, że w rzeczywistości jest to podróżnik na statku kosmicznym, który trzyma nogę opartą o pedał, a nosem dotyka urządzeń, którymi manipuluje oburącz, a ze statku widać ogon rakiety i płomienie. 

Egipski historyk Ibn Abd al - Hakim wierzył, że piramidy zostały zbudowane jako skarbnice przedpotopowej wiedzy, w którym złożono księgi zawierające: Wszelkie nauki i nazwy leków wraz z płynącymi z nich zaletami i niebezpieczeństwami, a także wiedzę o astrologii, arytmetyce, geometrii i medycynie oraz o wszystkich co jest i co będzie od początku do końca czasu.

Hakim żył w IX w. p. n. e., mógł nie wiedzieć o zaawansowanej metalurgii ani o tworzywach sztucznych, a jednak napisał, że wśród skarbów sprzed potopu, które zostały ukryte wewnątrz piramid były: broń, która nie rdzewieję, i szkło, które się wygina, ale się nie łamie. Opisał on również maszyny, które strzegły przedpotopowych pozostałości: posąg z czarnego agatu siedzący na tronie z włócznią. Jego oczy są otwarte i lśniące. Kiedy ktoś na niego spojrzy, usłyszy obok siebie głos, który odbierze mu zmysły, tak że padnie na twarz: i nie ucichnie, dopóki nie umrze. 

W Ramajanie sanskryckim eposie z II w. p. n. e.  opisującym losy księcia Ramy oraz jego żony Sity - znajduje się barwny opis porwania Sity przez złego króla Rawanę. Rawana (warto dodać, że Rawana jest zaliczany do rakszów, czyli złych demonów) unosi nieszczęśliwą kobietę w swoim latającym rydwanie. Opis rydwanu tak zwanej w oryginale wimany, od razu na myśl przywodzi statek kosmiczny. Wimany są różnie opisywane. Niektóre z nich składają się nawet z kilku pięter, wielu pokoi i bogato zdobionych sal. Czytając tego typu historie z pewnością można je porównać do relacji osób porwanych przez kosmitów. 

W innym starożytnym dokumencie Vimanika Shastra możemy odnaleźć szczegółowy opis bitewnych maszyn. Podobno dokument zawiera również instrukcje ich budowy, utrzymania oraz obsługi: dobry pilot potrafi opanować zmiany kształtu i formy samolotu, zmienić widoczność według potrzeby (...) poruszać się na strony, słyszeć odległe dźwięki, uchwycić na widoku przeciwnika tak można wyczytać z Vimaniki. 

hinduskie Wimany

W Afryce plemię Dogonów posiada legendę o tym, że kiedyś na ich ziemi wylądował statek z kosmosu, z którego wnętrza wyszła dziwna istota o nazwie Nommo. Za nim ze statku wyszły różne zwierzęta - ptaki, gady, stworzenia lądowe. Prymitywny lud wziął Nommo za samego boga. Dogoni wierzą, że Nommo przybył z Syriusza i przywiózł do Afryki zwierzęta. Ciekawe jest to, że według badań paleontologicznych życie zaczęło formować się właśnie w Afryce. 

Czy życie na innych planetach faktycznie może istnieć ? W 2012 r. na terenie Sri Lanki spadł meteoryt. Naukowcy przyznali, że wyniki ich badań ich zaskoczyły, ponieważ analizy wykazywały obecność pozaziemskich form życia. 

Jak na istnienie innych istot pozaziemskich zapatruje się religia chrześcijańska ? Astronom papieski Jost Gabriel Funes (ur. 1963) tak wypowiada się na ten temat: Choć na razie nie mamy żadnych dowodów na to, nie możemy wykluczyć hipotezy, że istnieją inne zamieszkałe planety. Jeśli w kosmosie istnieją inteligentne byty, nie jest wcale powiedziane, że muszą odkupione. Może pozostały w przyjaznych stosunkach ze Stworzycielem. 

Być może kosmici to tajemnicza Rada 24 Starców zgromadzona wokół tronu Stworzyciela. W apokryficznej księdze Henocha czytamy, że upadłe anioły przyczyniły się do rozwoju ludzkiej cywilizacji. Niestety prócz przekazania wiedzy technologicznej upadli nauczyli również ludzi wyrabiania broni. Jak czytamy w Księdze Henocha: Azazel nauczył ludzi wyrabiać miecze, sztylety, tarcze i napierśniki. Pokazał metale i sposób ich obróbki. Dlaczego upadłe anioły znali sztukę wojenną ? Ciekawe wersety możemy odnaleźć również w Piśmie Świętym, gdzie jest napisane, że gdy Adam z Ewą zostali wygnani z raju to na wschód od Edenu umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia. Po co cherubom miecze ? 

W Biblii również jest napisane, że władcami tego świata są archonci. Kim są archonci ? To są tak zwani bogowie czy to na niebie, czy to na ziemi i dlatego jest wielu bogów i wielu panów wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg i Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy i jeden Pan, Jezus Chrystus przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy.

Upadłe anioły biorąc sobie córki ludzkie za żony potrafiły zmienić swój kształt i stworzyć z nimi potomstwo. Upadłe anioły potrafią zmieniać kształty. Być może kosmici to tak naprawdę demony, którym ludzie od dawna oddawali cześć. Sataniści uważają, że starożytne budowle megalityczne to dla nich doskonałe wskazówki zostawione przez starożytne cywilizacje do tego by ukazać kto jest naszym prawdziwym bogiem. Pozycje różnych budowli wzniesionych przez starożytne cywilizacje odnoszą się do  różnych układów gwiazd między innymi do Oriona i Plejady - te same konstelacje, na które wskazują wszystkie zaawansowane cywilizacje, jako na "dom bogów", konstelacje tak obsesyjnie czczone przez "elity"od starożytności a nawet wcześniej. [Or - to po hebr. światło; orion - światełko, Satana nazwała siebie Lucyfer (ą) - światłem, świetlistą - Orion, w starohebrajskim "orion" oznaczało też "głupiec"].Podobno każdy upadły anioł jest patronem jakieś gwiazdy bądź planety. Warto przypomnieć sobie jakie krwawe ofiary często składały dawne ludy by zyskać sobie przychylność bogów. Przypomina to bardzo dzisiejsze mordy rytualne dokonane przez satanistów

Nie wiemy nic o początkach naszego stworzenia, ale z pewnością możemy dojść do wniosku, że do rozwoju naszej cywilizacji przyczyniły się wysoko zaawansowane istoty, które przekazały ludziom swoją wiedzę. Do dziś nie wiemy jak powstało wiele budowli megalitycznych bez użycia zaawansowanych maszyn. Z resztą współczesna inżynieria nie pozwala na stworzenie podobnie trwałych budowli. Dodatkowo wiele legend i mitów z różnych zakątków świata posiada historię o tajemniczych przybyszach z gwiazd, które przyczyniły się do powstania życia na naszej planecie. Nie można zlekceważyć dziwnych rzeźb przypominających kosmitów, czy malowideł oraz reliefów. Być może to istoty spoza naszego Układu Słonecznego, a być może upadłe anioły, które przybierając różne formy nadal chcą zwodzić ludzkość i mieć wpływ na dalszy rozwój naszej cywilizacji.