Tajemnicze kopce w Ameryce Północnej

Tajemnicze kopce w Ameryce Północnej

W Ameryce Północnej można odnaleźć tysiące kurhanów, które jak się wierzy są pozostałością po starożytnej rasie gigantów. Prowadzone badania archeologiczne spowodowały odnalezienie bardzo dużej liczby ludzkich szkieletów. W raporcie badawczym utworzonym w 1883 r. przez Instytut Smithsona czytamy, że we wschodnich częściach Stanów Zjednoczonych istniało 100 000 kurhanów.

W książce The Ancient Giants Who Ruled America (Starożytni giganci, którzy rządzili Ameryką) Richard J. Dewhurst napisał, że według przekazów rdzennych Amerykanów ci giganci byli unikatową rasą i kulturą: Miejscowi Indianie twierdzą, że giganci byli odpowiedzialni za wyrąb lasów i stworzenie ogromnych konstrukcji ziemnych. Ten wątek niesie się echem wśród żyjących w odosobnieniu i niepowiązanych ze sobą współczesnych plemion indiańskich w całych Stanach Zjednoczonych. 

Starożytna literatura w tym Biblia, Lebor Gabala Erenn (Księga przyjęcia Irlandii) oraz hinduska Ramajana, mówią o gigantach. 

Tajemniczy budowniczy dysponowali zaawansowaną wiedzą na temat astronomii, sztuki, garncarstwa, górnictwa i handlu. Wiedzieli jak wytwarzać cegły z czerwonej gliny oraz zaprawę przypominającą gips. Dysponowali także specjalistycznymi narzędziami, takimi jak: groty ścięte pod kątek 45 stopni przeznaczone do łowienia ryb. Budowali zapory wodne, podziemne akwedukty i kanały w swoich miastach. Wykuwali miedź, tworzyli wyrafinowane obrazy w kamieniu z wizerunkami węży, ludzi i ptaków gromów. 

Budowniczowie Kurhanów wykazali ogromne zdolności w zakresie wytyczania i konstruowania geometrycznie idealnych kwadratów, okręgów, wielokątów i elips. Zaskakujący jest rozmiar tych konstrukcji - niektóre z nich zajmowały od 27 do 50 akrów. H. Brackenridge w 1811 r. napisał, że rdzenne ludy wykonywały obliczenia w stopniach i projektowały liczne struktury odwzorowując w nich astronomiczne okresy przesileń i równonocy, podobnie jak budowniczowie Stonehenge. 

Indianie uważają, że Budowniczowie Kopców należeli do wysoko rozwiniętej rasy, znacznie wyżej rozwiniętej niż przodkowie Indian. W 1879 r. Instytut Smithsonom zaczął zakłamywać historię i podkreślać, że kopce wytworzyli potomkowie Indian. Od tej pory wszystkie świadectwa potwierdzające istnienie Budowniczych Kopców były uznawane za mity. 

Na terenie stanu Michigan w XIX wieku pionierzy dokonali zdumiewającego odkrycia trafili na znaczną ilość kopców zrobionych ludzkimi rękami. Odnaleziono tam długie łupkowe tablice, które były pokryte niezrozumiałym pismem. Co ciekawe na tablicach uwieczniono sceny z Pisma Świętego opowiadające o potopie i Arce Noego. 

Bardzo wiele artefaktów odnaleziono na terenie Edmor. Mieszkańcy Edmor rozkopali 500 kopców, które były pokryte bujną roślinnością. Podczas wykopalisk odnaleziono tam setki reliktów w tym skrzynie, tablice gliniane, łupkowe i z miedzi. Wszystkie pokryte były płaskorzeźbami przedstawiającymi sceny z Biblii. Tak wielu ludzi brało udział w wykopaliskach, że nie można podważyć faktu autentyczności tych wydobytych reliktów. 

Według kontrowersyjnego nieżyjącego już badacza Z. Stichina cywilizacja na kontynencie amerykańskim jest około 15 wieków starsza niż dotąd się uważa. Według niego kultura prehistorycznej Ameryki powstała równocześnie z wysoko rozwiniętymi cywilizacjami doliny Nilu i Mezopotamii. 

Podczas prowadzenia licznych prac archeologicznych odnaleziono szkielety gigantów mierzących od 2,1 m do 4,5 m zlokalizowanych w różnych miejscach na terenie Ameryki Północnej. Istnieją także setki raportów z niemal każdego stanu USA na temat szkieletów. Te odkrycia wpływają na wszystkie gałęzie nauki, ponieważ zawierają informacje, które mają istotne znaczenie w formułowaniu przekonujących teorii na temat ludzkości oraz cyklów życia i natury, postępu i degeneracji, wzrostu i upadku cywilizacji. 

Prawdziwa historia gigantów w Ameryce Północnej obejmuje relacje, artefakty i zdjęcia zgromadzone w okresie ponad 160 lat przedstawiające tak różne miejsca, jak na przykład: Spirit Cave w Nevadzie, Channel Island w Kalifornii, Kindcaid Mounds w Mississippi. 

Prawda o gigantach i kulturze Kurhanowej w Ameryce Północnej grozi załamaniem dotychczasowego kreowanego poglądu dotyczącego zamierzchłej przeszłości na ten temat. Biorąc pod uwagę istnienie 100 000 kurhanów, jest zadziwiające jak niewiele artykułów na ich temat ujrzało światło dzienne. Brak zabezpieczenia tych miejsc doprowadził w końcu do ich zniszczenia. Prowadzone badania przez teoretyków historii alternatywnej udowadniają, że zanim przodkowie Indian przybyli do Ameryki Północnej tereny te zamieszkiwał obcy lud. Jedna z hipotez głosi, że w V wieku na te tereny przybyli Koptowie, którzy ukrywali się przed prześladowaniem. 

Pewne jest, że historia jest nadal w bardzo dużym stopniu fałszowana i niewiele naprawdę wiemy o tym kto tak naprawdę zamieszkiwał w przeszłości kontynent w Ameryce Północnej. Nie wiemy jaki lud naprawdę miał znaczący wpływ na rozwój kultury i cywilizacji w tamtym zakątku świata. Zadziwiające jest to, że wszelkie dowody, które mogły by jeszcze bardziej potwierdzić autentyczność Pisma Świętego jak szkielety gigantów są nadal ukrywane i niszczone.