Oera Linda

Oera Linda

Tajemnicza księga zwana Oera Linda podzielona jest na sześć niezależnych części, które zawierają 53 rozdziały. W swej treści nieznany autor tej księgi opisuje historię i dzieje dawnej cywilizacji Fryzjanów, którzy podobno byli przodkami dzisiejszych mieszkańców Fryzji (prowincja w północnej Holandii). Autor opowiada o stylu życia, religii, kulturze oraz o zniknięciu wyspy z, której pochodzili Fryzjanie. Księga została upubliczniona w drugiej połowie XIX wieku. Spekuluje się, że księga tak naprawdę opisuje dzieje mitycznej Atlantydy. 

Oera Linda została upubliczniona w 1872 r. za zgodą jej właściciela Fryzjana Corneliusa Over De Lindena (1811 - 1874). Tajemniczy rękopis był własnością jego rodziny od pokoleń. Początek tej księgi relacjonuje wielki potop. Miało do niego dojść w falach Morza Północnego. Nieznany autor określa zatopioną wyspę jako Atland. Według brytyjskiego badacza Roberta Scruttona Oera Linda opisuje mieszkańców Atlantydy jako naród żeglarzy, którzy przemierzyli wszystkie morza świata. Ich kolonie zostały założone według niego w Skandynawii, Północnej i Południowej Europie, Afryce i Grecji. Księga w swej treści opisuje okres od 2194 r.pn.e do 803 r.

Oera Linda opisuje matriarchalne społeczeństwo, w którym dominują kobiety. Księga zawiera również szczegółowe opisy miejsc, budowli, przedmiotów i wydarzeń. Kronika ta w czasie wojny zainteresowała nazistów. Na księdze swoją propagandę oparł Heinrich Himmler (1900 - 1945). Oera Linda została napisana w języku starofryzyjskim w średniowieczu. 

Księga ta została zbadana przez wielu ekspertów, którzy mieli różne zdanie na jej temat. Większość badaczy po jej przetłumaczeniu doszła do wniosku, że kronika ta jest oszustwem, a napisał ją jej właściciel. Ta hipoteza wydaje się mało prawdopodobna ze względu na to, że nie było powodu by Over de Linden miał ją napisać. W czasie kiedy ta księga została spisana, tematyka mitycznej Atlantydy nie wzbudzała w społeczeństwie zainteresowania. Księga Oera Linda prawdopodobnie została napisana na bazie starożytnego rękopisu.