Przebiegunowanie

Przebiegunowanie

Zjawisko przebiegunowania przestało być domeną teorii spiskowych. Naukowcy uważają, że w przeszłości wielokrotnie dochodziło do zmiany biegunów i to w bardzo nieregularnych odstępach. Historyczne przekazy wyraźnie pokazują, że wbrew współcześnie panującym przekonaniom przesunięcie biegunów może dokonać się nagle. 

Ostatni raz wydarzyło się to 780 tysięcy lat temu. Obecnie Ziemia przechodzi przez trwający tysiąc lat cykl osłabienia pola magnetycznego, które chroni nas przed promieniowaniem kosmicznym i negatywnym wpływem Słońca. Według najczarniejszego scenariusza badaczy proces ten doprowadzi do ponownego przebiegunowania. Pole magnetyczne zmieni się wówczas z dwubiegunowego na układ bardziej skomplikowany, a osłabiona warstwa ochronna sprawi, że do powierzchni Ziemi zaczną docierać szkodliwe oddziaływania. 

Platon opisał zniszczenie Atlantydy, które nastąpiło w jeden dzień w następstwie wielkiej powodzi, do której doszło około 9000 lat wcześniej, co pokrywa się z dowodami zebranymi przez wiele dziedzin nauki wskazującym na ogromne zmiany warunków na powierzchni Ziemi, które zakończyły Epokę Lodowcową. 

Profesor Charles Hapgood był jednym z najbardziej znanych autorów teorii na temat przesunięć biegunów. W swojej książce: Path of the Pole (Droga bieguna) napisał: Dowody wskazują na bardzo szybkie przemieszczenie się bieguna ze starego miejsca na nowe. To musiało nastąpić w ciągu stuleci, a nie tysiącleci. Zmiana biegunów to proces trwający tysiąclecia i niewykluczone, że rozgrywa się on na naszych oczach. 

Szczególnie alarmująca jest obecnie anomalia Południowego Atlantyku, rozciągająca się od krańca Ameryki Południowej po Zimbabwe. Ziemskie pole magnetyczne jest tam bardzo osłabione, że promieniowanie kosmiczne grozi uszkodzeniem satelitów, które znajdują się na tym obszarze. Taka anomalia jest oznaką przebiegunowania. 

Biblijne proroctwa oparte na księdze Daniela oraz Izajasza i Jana opisują ciała niebieskie na nocnym niebie w czasach ostatecznych. Jeśli porównamy te opisy z danymi astronomicznymi mówiącymi, gdzie znajdują się wszystkie ciała niebieskie w danym momencie, zobaczymy korelację z okresem 21 - 28 grudnia 2019 r. W tych dniach będzie widać Słońce, Księżyc i planety przemieszczające się w sposób zgodny ze wszystkimi głównymi etapami starożytnej, trwającej tydzień żydowskiej ceremonii zaślubin. Według jednej z teorii te niebiańskie zaślubiny mogą zbiec się z przebiegunowaniem naszej planety oraz momentem powtórnego przyjścia Chrystusa. 

Według jednego z badaczy tego zjawiska destrukcyne epizody przebiegunowania zdarzają się mniej więcej co 13 000 lat - w połowie liczącego około 26 000 cyklu precesji i odbywają się według jakiegoś kosmicznego harmonogramu. 

Naukowcy podkreślają, że ludzie aż tak bardzo tego nie odczują nawet jeśli do tego dojdzie. Według nich największy problem będą mieć zwierzęta wędrowne, które utracą zdolność swojej nawigacji i będą bardzo zdezorientowane. Problemy pojawią się również w sieciach elektroenergetycznych oraz satelitarnych. Naukowcy mogą oczywiście społeczeństwu ,,mydlić oczy" i przekłamywać znaczenie tego zjawiska na przyrodę. Być może proces ten przyczyni się do wzrostu naturalnych katastrof jak choćby erupcji wulkanów, huraganów, czy trzęsień ziemi. Nie ma co się rozpisywać na temat tego zjawiska. Zachęcam do obejrzenia programu na ten temat.