Ostatnio dodane

Zagadkowa astronomiczna wiedza Dogonów

Zagadkowa astronomiczna wiedza Dogonów

Republika Mali to słabo zaludnione państwo w zachodniej części Afryki. W miejscu, w którym Niger jedna z największych rzek kontynentu, łączy się z rzeką Bani, żyję prymitywny lud Dogonów. Dogoni osiągnęli stosunkowo wysoki poziom rozwoju. Dogoni posiadają bowiem doskonałą wiedzę o gwiazdach wchodzących w skład systemu Syriusza. Kapłani Dogonów twierdzą, że wiedzę tę posiedli wieki temu.

Zgodnie z kosmologią Dogonów, świat ma swój prapoczątek w gwieździe, którą nazwali Po Tolo, co w ich języku znaczy ,,gwiazda - ziarno". Kosmologia Dogonów początek istnienia przypisuje owej zapadniętej gwieździe, którą astronomowie zwykli nazywać białym karłem i którą identyfikują jako Syriusz B. Sam Syriusz jest bowiem gwiazdą podwójna: składa się z Syriusza A, najjaśniejszej poza Słońcem gwiazdy na firmamencie, oraz z Syriusza B - ledwie widocznego białego karła. Dogoni posiedli zadziwiające dokładne informacje na temat Psiej Gwiazdy, jak nazywany jest czasem Syriusz. Wiedzą na przykład, że Tolo ma dużo większą gęstość niż można by się spodziewać po jego małych rozmiarach. Dogoni twierdzą, że spowodowane jest to występowaniem na Po Tolo tzw. sagali - metalicznego pierwiastka nie istniejącego na Ziemi. 

W ich kosmologii już dawno temu można było też znaleźć opis nakładających się orbit Syriusza A i Syriusza B, wspólnie tworzących elipsę, w ognisku której znajduje się Syriusz A. Astronomowie Zachodu długo uważali, że planety krążą po idealnie okrągłych orbitach; eliptyczny kształt orbit dopiero w XVII wieku odkrył Kepler. 

Astronomowie starożytnego Egiptu doskonale znali zarówno Syriusza, jak i jego mniejszego towarzysza Syriusza B. Tak zapadająca się gwiazda została ponownie odkryta przez zachodnią astronomię dopiero w poł. XIX w., co zawdzięczamy astronomowi z Królewca F. W. Besselowi. Po raz pierwszy zaobserwował ją w 1862 r. 

Drogę Mleczną, czyli naszą galaktykę, Dogoni określają jako granicę miejsc. Mówią oni o wielu takich światach, które zapełniają wszechświat. W przeciwieństwie do większości mitów czy legend religijnych, Dogoni nie tworzą z Ziemi ośrodka wszechświata. Według nich: Światy gwiazd o kształcie spirali są światami zaludnionymi. Gdyż jednocześnie z rzeczami Bóg - Amma, który dał światu ruch i formę, stworzył wszystkie istoty żyjące. Tak jak na naszej planecie, są istoty żyjące na innych Ziemiach. 

Mity dogońskie zawierają wiele fragmentów opisujących lądowanie na Ziemi statków kosmicznych, które noszą nazwę arki. Jedna z tych opowieści relacjonuje, jak to ludzie przeniesieni zostali na Ziemię z planety, której Słońcem była gwiazda Po - Tolo. 

Dawno temu na Ziemię przybyli goście z Po Tolo i opowiedzieli przodkom dzisiejszych Dogonów o swej rodzimej gwieździe. Legenda mówi, że przybysze ci, nazwani "Nommami", przypominali wyglądem ziemskie jaszczurki.

Skąd Dogoni posiadali taką wiedzę, czy otrzymali ją od ludzie podróżujących z Dalekiego Wschodu ? Być może choć to wydaje się nieprawdopodobne w przeszłości mieli kontakt z istotami bardziej rozwiniętymi.