Zasady życia według Buddy

Zasady życia według Buddy

Budda rzekł: Wszystkie czyny żyjących istot stają się złe w razie zaistnienia dziesięciu rzeczy, a przez uniknięcie tychże, odwrotnie stają się dobre. Rozróżniamy trzy zła ciała, cztery zła języka i trzy zła serca. 

Trzy zła ciała są to: morderstwo, kradzież i cudzołóstwo. 

Cztery zła języka są to: kłamstwo, oszczerstwo, szyderstwo i próżne gadulstwo.

Trzy zła serca są: chciwość, nienawiść i obłuda. 

Przeto upominam was, unikajcie tych dziesięciu rodzajów zła:

  1. Nie zabijajcie, lecz utrzymujcie życie i ochraniajcie je,
  2. Nie kradnijcie ani rabujcie, lecz pomagajcie każdemu w zebraniu owoców jego pracy,
  3. Wstrzymujcie się od wszelkiej nieczystości, lecz prowadźcie skromne i czyste życie,
  4. Nie kłamcie, lecz mówcie prawdę z rozwagą, bez obawy i miłującym sercem,
  5. Nie rzucajcie oszczerstw, nie gańcie drugich, zważajcie na dobre strony swoich bliźnich, abyście szczerze mogli ich bronić przed wrogami,
  6. Nie przeklinajcie, lecz mówcie przyzwoicie i z godnością,
  7. Nie traćcie czasu na puste gadaniny, lecz mówcie do rzeczy lub milczcie,
  8. Nie pragnijcie własności drugich, nie bądźcie zazdrośni, lecz cieszcie się z ich dobrobytu,
  9. Oczyście wasze serca z nieżyczliwości, nie żywcie nienawiści nawet do waszych wrogów, lecz wszystkie żyjące istoty obejmujcie duchem miłości,
  10. Uwolnijcie ducha waszego z pęt niewiedzy i starajcie się poznać Prawdę w Jedności, żeby nie popaść w zwątpienie lub błąd. Zwątpienie bowiem uczyniłoby was obojętnymi a fałszywe mniemanie przeszkadzałoby w odnalezieniu wzniosłej ścieżki wiecznego życia.

Budda rzekł: Wszyscy świeccy uczniowie i świeckie uczennice, którzy całym sercem oddali się nauce Thathagaty muszą w formie ślubowań przyjąć 5 następujących reguł życiowych: 1) Ślubuje nie niszczyć życia 2) Ślubuje nie kraść 3) Ślubuje nie oddawać się rozpuście 4) Ślubuje nie kłamać i oszukiwać 5) Ślubuje nie używać napojów alkoholowych. Kto bowiem nie szanuje życia swoich współbraci, kto kłamie i bierze, co nie jest jego a nie zostało mu dane, kto utrzymuje stosunek z kobietą innego i spożywa alkohol, ten już w życiu wykopuje swojego bytu.

Nadto winien każdy pobożny uczeń świecki święcić dzień Uposatha, ćwiczyć się w samoopanowaniu, słuchać kazań, rozmyślać o nauce i zaopatrywać Zakon w pożywienie i odzież. 

Przystąpiło do Buddy wtedy kilku nowicjuszy, pytając o przepisy według których mają postępować, a on im odrzekł: Kto pragnie wstąpić na ścieżkę, ażeby się prawdziwie nawrócić i stać wiernym uczniem Thathagaty, musi zastosować się do czterech wskazań: 1) obcować tylko z dobrymi 2) słuchać prawa 3) szukać oświecenia przez rozmyślanie 4) ćwiczyć się w cnocie.

Oto dziesięć zasad właściwego postępowania nowicjuszy Zakonu: Unikajcie wszelkiego niszczenia życia, unikajcie kradzieży, unikajcie każdej nieczystej czynności, unikajcie kłamstwa, unikajcie wszelkich napojów odurzających, unikajcie jadania po obiedzie, unikajcie tańców i widowisk, unikajcie wieńców z kwiecia, perfum, olejków, ozdób i strojów, unikajcie używania wysokich i szerokich łóżek, unikajcie przyjmowania złota i srebra.