Genialne dzieci, czy posiadają swoje zdolności z poprzednich żyć ?

Genialne dzieci, czy ich talenty pochodzą z poprzednich żyć ? 

Mozart grywał na fortepianie już w wieku 4 lat. W wieku 8 lat ułożył już swoją własną operę. Paganini niesamowicie grał na skrzypcach od wczesnej młodości, będąc jeszcze dzieckiem. Rembrandt nim zaczął uczyć się czytać doskonale rysował. 

Niesamowitym geniuszem odznaczał się Henryk de Heinecken, urodzony w Lubece w 1721 r., mówił prawie od urodzenia. Mając zaledwie dwa lata znał już 3 języki obce. Pisać nauczył się w kilka dni i starał się wygłaszać male przemowy. Mając 3,5 roku zdał egzamin z geografii, historii starożytnej i nowożytnej. 

Według jednej z teorii objawy przedwczesnego geniuszu można uznać za dowód istnienia reinkarnacji, ponieważ przejawiane zdolności są wynikiem pracy duszy z poprzednich żyć. Każde wcielenie znajduje w duszy, powtarzającej swe życie, jakąś odrębną kulturę, zdolności. zdobycze umysłowe, które wyjaśniają łatwość pracy i możność przyswajania sobie wiedzy z danej dziedziny. Platon mówił: Uczyć się, to przypominać sobie. 

Z drugiej strony niezwykłe umiejętności u dzieci możemy tłumaczyć po prostu przez dziedziczność pewnych zdolności, które przekazywane są genetycznie. Myślę, że każdy zna takie przypadki. Mój ojciec pięknie malował obrazy, talent po nim odziedziczył mój brat, który również przejawia zdolności artystyczne. Wpływy dziedziczności są widoczne zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym. Przenoszenie się temperamentu, rysów, charakteru i inteligencji z rodziców na dzieci jest bardzo wyraźne u niektórych osób.

Wiele osób sceptycznie podchodzi do tłumaczenia zjawiska geniuszu u dzieci poprzez dziedziczność. Sceptycy uważają, że gdyby wynikało to jedynie z dziedziczenia, to zjawisko występowania geniuszy byłoby bardzo powszechne, a wręcz stałoby się pospolite. Swoją tezę podpierają również faktem, że potęga i geniusz ludzi wybitnych umiera wraz z nimi, ponieważ w ich dzieciach rzadko możemy odnaleźć tego typu predyspozycje. Znani synowie jakiegoś wielkiego poety lub słynnego matematyka są niezdolni do stworzenia najprostszych utworów w tych samych kierunkach. 

Ezoterycy tłumaczą, że są wypadki, gdy dziedziczy się talent, pamięć, wyobraźnię i zdolności umysłowe. Te psychiczne podobieństwa między rodzicami i dziećmi tłumaczą przez sympatię i wzajemne przyciąganie. Są to według nich dusze podobne, które mają takie same skłonności i są połączone dawnymi związkami z poprzednich żyć. 

Najczęściej geniusze rodzą się w rodzinach, które nie posiadają w swojej geneaologii przodka, który służył by za wzór i prototyp tego zjawiska. 

Ciężko wykluczyć zjawisko dziedziczności, które mogłoby wytłumaczyć pojawienie się geniuszu w jakieś rodzinie, ponieważ nikt z nas nie zna bardzo dokładnie swojej genealogii i przodków. Być może gen wybitności przejawia się raz na kilka pokoleń. 

Według Biblii wszyscy mamy szczególne dary, talenty i zdolności dane nam przez Stwórcę. 

Zjawiska występowania geniuszu u dzieci zapewne nigdy nie da się ustalić. Nie możemy dokładnie zbadać naszego umysłu by to ustalić. 

 

Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię

Johann Wolfgang Goethe