Ostatnio dodane

Tajemnice życia roślin

Sekrety życia roślin 

Nauka wciąż się rozwija, a jej najnowsze dziedziny zdają się tylko potwierdzać to w co ludzie wierzyli od zarania dziejów. Wiele osób zafascynowanych botanikom uważa, że aby rośliny lepiej rosły należy do nich mówić, a nawet im śpiewać. Dziedzina nauki jaką jest neurobiologia roślin uczy nas, że rośliny mają wewnętrzny system organizowania zachowań, który jest pod względem funkcjonalnym bardzo zbliżony do zwierzęcego systemu nerwowego. Według jednej z teorii rośliny nie tylko się uczą, zapamiętują, ale również podejmują decyzję i rozwiązują skomplikowane problemy. 

Rośliny są jak ludzie, potrzebują miłości by żyć, pokonywać choroby i umierać w spokoju

Krystyna Siesicka

W połowie lat 1960 badacz Cleve Bacster badacz postanowił przeprowadzić na roślinach eksperyment używając do tego celu wykrywacza kłamstw. Bacster był bardzo zdziwiony wynikiem swojego badania. Rośliny reagowały na groźby skierowane pod ich adresem. Traciły jakby przytomność podczas badania, nie wykazując przy tym oznak elektrycznej aktywności wykrywanej przez urządzenia. Backster obserwował zachowania roślin, takie jak: reakcje na groźne zamiary bądź zachowania oraz odczuwanie wstrząsu podczas tego, kiedy inna forma życia była krzywdzona w pobliżu. 

Równie ciekawy eksperyment przeprowadził specjalista z dziedziny elektroniki Pierre Paul Savin. Przy pomocy urządzenia przypominającego pociąg zabawkę zbudował mechanizm, który miał wywołać silny wstrząs elektroniczny na końcu toru pociągu. Następnie podłączył roślinę, do przełącznika, za pośrednictwem którego można było zmieniać kierunek jazdy pociągu. Po wywołaniu pierwszego wstrząsu elektronicznego Sauvin ponownie uruchomił pociąg, spodziewając się bólu w wyniku kolejnego wstrząsu elektronicznego. Ku jego zdziwieniu okazało się, że roślina wyczuła jego lęk i zareagowała zmieniając kierunek jazdy pociągu. 

Biolog Michael Schoner wierzy, że rośliny mają narząd odbierający dźwięki: Wibracje dźwiękowe zdają się inicjować reakcję roślin poprzez mechanoreceptory - którymi mogą być drobne, włoskowate, struktury, nic, co działałoby jak membrana. Kolejna wskazówka, że rośliny słyszą, pochodzi ze zjawiska nazwanego ,,zapylaniem wibracyjnym", podczas którego pszczołowate, brzęcząc na określonej częstotliwości, stymulują wydzielanie pyłku. 

Rośliny mają własne zmysły. Niektóre z nich można porównać do wszystkich pięciu ludzkich zmysłów. Rośliny mogą również wyczuwać grawitację i pole magnetyczne zupełnie jak niektóre gatunki zwierząt. Rośliny potrafią "widzieć", ,,odczuwać dotyk", ,,odczuwać zapach", ,,odczuwać smak", oraz według naukowców potrafią również "słyszeć". Co ciekawe, rośliny potrafią także komunikować się drogą powietrzną poprzez wytwarzanie lotnych związków organicznych z przedstawicielami swojego gatunku. 

Udowodnione jest, że rośliny potrafią komunikować się ze środowiskiem. Dla przykładu kukurydza, pomidory mogą porozumiewać się z innymi gatunkami. Gdy zostają zaatakowane przez jakiegoś insekta, potrafią przywołać na pomoc jego wroga. Na przykład kiedy drzewo zostaje zaatakowane przez dżdżownice wydziela lotne związki chemiczne, które są odbierane przez inne drzewa, które w odpowiedzi na nie zaczynają wytwarzać substancje toksyczne dla dżdżownic. 

Jedna z hipotez naukowców zakłada, że być może rośliny posiadają pewnego rodzaju inteligencje, która pozwala im rozwiązywać ich problemy oraz wyciągać wnioski z przeżytych doświadczeń. Być może rośliny również posiadają pewnego rodzaju świadomość, której ludzie nie rozumieją, ponieważ nie umieją jej do końca jej zbadać. 

Być może każdy z nas może nawiązać silną więź z własnym kwiatem niczym bohater powieści "Mały Książę" z różą...