Cel stworzenia świata i przyczyny buntu Lucyfera w niebie

Cel stworzenia świata i przyczyny buntu Lucyfera w niebie 

Każda wierząca osoba zastanawia się jak w ogóle mogło dojść do buntu w niebie ? Jak aniołowie mogli zdradzić Boga i pójść za Lucyferem ? Biblia zdawkowo odpowiada na te pytania. Wszystko podobno było związane z Chrystusem i przyjęciem przez Niego ludzkiej natury.

O Szatanie przeciwniku Boga możemy przeczytać:Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem Cię, byłeś na świętej górze Bożej. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony. Z tego fragmentu możemy wywnioskować, że Lucyfer był bardzo wyróżniony przez Stwórcę. W księdze Izajasza czytamy: O, jakże spadłeś z nieba y, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów! A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści

Lucyfer przestał słuchać wolę Bożą. Chciał ponad prawo Stwórcy postawić swoje własne pragnienia. Tak podobno narodził się grzech. Lucyfer chciał być jak sam Bóg. Zastanawiające jest jednak czemu reszta aniołów upadła ? Jaka była przyczyna sporu ? Wiemy, że po buncie Lucyfera wybuchła walka w niebie: I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

 W książce egzorcysty włoskiego Giuseppe Tomasa pod tytułem Twarzą w twarz z demonem możemy odnaleźć być może prawdziwe przyczyny upadku aniołów w niebie. Ksiądz podczas odprawiania obrzędu egzorcyzmu zapytał demona o przyczynę jego odejścia z raju. Oto bardzo ciekawy cytat pochodzący z tej książki; Najwyższy, powiedział mi i moim towarzyszom, że podda nas próbie […] Egzorcysta zapytał: Na czym polegała ta próba, której zostaliście poddani, wy wszyscy aniołowie ? Demon odpowiedział: Mieliśmy pogodzić się z tym, że Syn Najwyższego przyjmie ludzką naturę, a my posiadający naturę anielską, która jest o wiele szlachetniejsza od ludzkiej, mielibyśmy oddać mu pokłon. I czcić go. Lucyfer, który lśnił jak słońce na niebie, zbuntował się: Jeśli stanie się człowiekiem nie będę mu służył, będę ważniejszy od Niego. Podczas tej próby pojawiła się ludzka postać. Egzorcysta zapytał: Człowiek ten miał cierniowa koronę, czy był na krzyżu ? Demon rzekł: Nie, była to postać normalnego człowieka. Wiele zastępów anielskich podzielało opinię Lucyfera. Wywiązała się straszna walka pomiędzy Michałem i Lucyferem.

Czy naprawdę wielki konflikt w niebie był związany z Chrystusem ? Wierzymy, że Chrystus został zesłany na ziemię dla odkupienia grzechu pierworodnego, ale prawdopodobnie plan od początku był zupełnie inny. W Księdze Rodzaju w zdaniu: Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię jest ukryty niesamowity przekaz. Po hebrajsku zdanie to brzmi: Bereszit bara Elohim et haszamain we-et-ha-arec. Warto zaznaczyć, że język hebrajski to również język ideograficzny. W oryginalnych zwojach litera Bet jest powiększona. W języku ideograficznym Bet przedstawiona w ten sposób oznacza dom. Słowo Bereszit oznacza również umowę, czy przymierze. Jeśli połączymy Bet znaczącą dom oraz drugą reisz to wyjdzie nam słowo Syn. Wynika z tego, że Bóg stworzył świat po to by mieć razem z człowiekiem poprzez swego Syna przymierze. 

W liście do Kolosan 1:16 jest napisane: bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Tekst wyraźnie wskazuje, że wszystko zostało stworzone przez Boga dla Chrystusa. 

W  Ewangelii Jana czytamy: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Z tego tekstu dowiadujemy się, że Syn Boży został stworzony na początku. A Słowo stało się ciałem i zamieszkiwało wśród nas. 

W tak zwanej Księdze Uranii, która jest dla wielu zwolenników ruchu Nev Age niczym Nowa Biblia możemy znaleźć wiele ciekawych informacji. Księga Urantii została napisana przez człowieka, który poprzez medium otrzymywał przekazy od rzekomych istot anielskich. Demony same w owych przekazach opowiedziały o  roli Syna Bożego. Potwierdziły również, że gdy autor Nowego Testamentu pisał: ,,Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo” nawiązywał w tym tekście do Syna Bożego. Co, ciekawe możemy w niej wyczytać, że pewna grupa istot niebiańskich miała przygotować naszą planetę na przyjęcie Syna Bożego i ten plan istniał zanim nasz świat został stworzony.

Istnieję również druga hipoteza odnośnie buntu w niebie. Wydaje się ona jednak mniej prawdopodobna. W apokryfie Z życia Adama i Ewy możemy dowiedzieć się, z tej historii, że diabeł mówił do Adama: Gdy Bóg tchnął w ciebie tchnienie życie, a twoje oblicze i podobieństwo zostały uczynione na obraz Boga. Michał…wezwał wszystkich aniołów, mówiąc: ,,Chwalcie obraz Pana Boga, jak Pan Bóg polecił. I kiedy Michał zmuszał mnie do wielbienia, powiedziałem do niego: Dlaczego mnie zmuszasz ? Nie będę wielbił niższego i późniejszego ode mnie. Jestem wcześniejszy od niego w stworzeniu; został on stworzony, ja już istniałem. On powinien uwielbiać mnie. Gdy to usłyszeli aniołowie, którzy mi podlegali, odmówili wielbienia go. Bóg rozgniewał się na mnie i wypędził mnie i moich aniołów poza naszą chwałę.

Bunt w niebie dla ludzi jest wielką tajemnicą. Myślę, że szukając odpowiedzi w różnych źródłach możemy doszukać się zrębu prawdy. Lucyfer nie chciał pokłonić się Synowi Bożemu ze względu na swoją zazdrość i pychę. Tym samym pociągnął za sobą rzeszę poddanych mu aniołów. Warto zauważyć, że zarówno u podstaw satanizmu jak i nauk nev age jest głoszona ta sama prawda, że człowiek może stać się jak Bóg. To było największe pragnienie Lucyfera i dziś próbuje on zwodzić ludzi tą samą taktyką, że staną się jak bóg i odkryją w sobie moce.