Znaki czasów końca - homoseksualizm i gender

Znaki końca świata - homoseksualizm i gender

W Piśmie Świętym czytamy, że w czasach ostatecznych będzie jak za dni Noego: Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. 

W Biblii czytamy, że ziemia była pełna niegodziwości i nieprawości za czasów Noego. Po potopie jednak Bóg zawarł przymierze z ludźmi: Łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. Znakiem ustanowionym przez Boga jest tęcza. Niestety dziś ten piękny symbol kojarzony jest głównie ze środowiskami LGTB. Jeśli ktoś myśli, że to przypadek to jest w błędzie. 

W ostatnim czasie wzrosła propaganda narzucająca nam to, że homoseksualizm, transseksualizm jest czymś normalnym, a Biblia jest przestarzałą księgą nie pasującą zupełnie do naszych czasów. Zawarte w niej prawa są głupie i żaden człowiek nie jest zdolny by je przestrzegać. Stwórca jest pełen miłości i nie potępia ludzi kochających inaczej. Homoseksualiści tłumaczą to tym, że w przyrodzie występuje wśród zwierząt występują akty homoseksualne. W Apokalipsie czytamy, że w Nowym Jeruzalem: Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał. Zwierzęta na początku stworzenia również musiały być pozbawione wszelkich złych instynktów. Jak czytamy w podaniach o cywilizacji przedpotopowej w wierzeniach plemienia Lakotów ludzie i zwierzęta zwrócili się ku złu i zapomnieli o kontakcie ze Stwórcą. Grzech miał również wpływ na degradację przyrody. Homoseksualiści powołują się na to, że to co występuje w przyrodzie powinno zostać za normę. Warto dla ich przykładu podać przykład życia seksualnego zwykłej kaczki. Kaczki dopuszczają się zbiorowych gwałtów, aktów homoseksualnych, a nawet nekrofilii, czy mamy zatem takie zachowania przyjąć za normę ? 

Większość organizacji wspierających ruchy walczące o prawa homoseksualistów są finansowane przez elity należące do lóż masońskich. Członkowie lóż masońskich są w większości wyznawcami satanizmu. Szatan dąży do tego by wszystkie prawa ustanowione przez Stwórce zostały zmienione. Bóg pobłogosławił związek kobiety i mężczyzny. Oczywiście dodać należy, że miłość do drugiej osoby nie jest grzechem. Potępiony w Biblii jest sam akt homoseksualny. 

Wiele osób, które są wierzące uważają, że Bóg ich takimi stworzył i nie można ich za to potępić. Grzech to grzech, a w Piśmie Świętym na równi z uprawianiem magii został nazwany obrzydlistwem. Homoseksualizm jest szczególnie tolerowany u satanistów oraz osób, które mocno wierzą w nauki ruchów Nev Age. Tak naprawdę ezoteryka i satanizm to jedno i to samo. Ich ideologia i zasady w osiąganiu coraz wyższych poziomów duchowości są identyczne opierają się na medytacji i czakramach. W książce Byłam czarownicą czytamy, że podczas czarnych mszy: Na każdym spotkaniu dochodziło do okropnych perwersyjnych aktów seksualnych. Seks zawsze odgrywał ważną rolę w magii. Wielu ludzi oddanych czarnej magii to homoseksualiści, zarówno mężczyźni jak i kobiety. Dość często praktykowano też sadyzm i masochizm. Niektórzy cięli swoje własne ciała nożem, nie czując bólu, zażywali śmiertelne trucizny nie ponosząc przy tym żadnej szkody. 

Homoseksualizm wywołuje u ludzi, którzy czują pociąg do tej samej płci wiele negatywnych uczuć jak: brak akceptacji własnej osoby, wstyd i wielkie zagubienie. Czy takie uczucia pochodzą od Boga ? Czy jeśli świat zmieni podejście, to te osoby naprawdę odzyskają spokój ? Homoseksualiści to w większości bardzo dobre osoby o wrażliwym sercu, ale to właśnie ten grzech jest ich duchową walką na tym świecie. To ich test. 

Ludzie modlą się o uwolnienie z tego grzechu. Osoby poddają się egzorcyzmom i dzieją się naprawdę wielkie rzeczy. Z dnia na dzień ludzie potrafią porzucić swoje stare homoseksualne życie i podążać za Chrystusem. 

Nie można dwóm Panom służyć i dla każdego człowieka jest to indywidualna decyzja, czy wybiera życie by służyć Bogu, czy Szatanowi. 

W tym temacie dorzucę własne doświadczenie sprzed 10 lat. Brałam udział w seansie channelingowym. Polega ono na tym, że jedna osoba jest medium i wchodzą w nią byty niematerialne. Owe istoty, które wchodziły w medium dzieliły się ze mną wiedzą tajemną. W jednym przekazie demony opowiadały mi o związkach homoseksualnych na innych planetach. Próbowały również we mnie zaszczepić wiarę w reinkarnację. Historia jest długa i przerażająca, ale podsumowując homoseksualizm z pewnością nie jest popierany przez Stwórce. 

W ostatnim czasie wiele się mówi również o ideologii gender. Ideologia ta polega na tym, że wmawia się nam, że narządy rozrodcze nie mają nic wspólnego z właściwą tożsamością płciową. Naukowcy starają się tłumaczyć tą tezę tym, że mózg ma inną płeć. Ludzie, którzy źle się czują w swoim ciele poddają się różnym terapiom oraz do operacji zmiany płci. Są również osoby, które nie identyfikują się z żadną płcią. Nie chcą być nazywane, ani kobietami, ani mężczyznami. Cała ta propaganda powoduje jeden wielki chaos. Nasza płeć jest identyfikowana już w naszym kodzie genetycznym. Ilość chromosomów ma wpływ na to, czy rodzi się chłopiec, czy dziewczynka. Wyjątkiem są sytuacje, gdy na świat przychodzi hemafrodyta. Tylko takie sytuacje powinny nas zmusić do większej analizy. 

Jeden z bardziej znanych symboli w satanizmie to postać Bafometa. Posiada on męskie narządy płciowe oraz kobiece piersi. Zdecydowanie mógłby być on prawdziwym symbolem gender. Oczywiście propaganda gender jest wspierana również przez organizacje mające duże powiązania z lożami masońskimi. Ideologia gender zakłada walę o równość, tolerancję oraz równe prawa dla wszystkich płci.

Bafomet

Obserwując to co dzieję się w Skandynawii, gdzie zabronione jest nazywanie chłopca chłopcem, a dziewczynki dziewczynką, to mam wrażenie, że cała ta ideologia posuwa się za daleko. W Peurto Rico chłopcy zakładać do szkół mogą sukienki. Czy to jest normalne, że zaburzany jest proces dojrzewania psychicznego przez tą chorą ideologię ? Dzieci same nie będą wiedziały kim są i z kogo mają brać przykład. Czy to jest normalne ? To nie jest normalne ! W Biblii jest napisane, że mężczyzna, który wygląda jak kobieta nie odziedziczy królestwa Bożego.

Albo, czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą ? Nie łudźcie się ! Ani ludzie nierządni, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani homoseksualiści. 

Gender posiada bardzo niebezpieczne oblicze jeśli chodzi o edukacje dzieci. Filozofia gender zachęca do tego by jak najszybciej opowiadać dzieciom o seksie. Podręczniki szkolne w Niemczech związane z edukacją seksualną wywołały wielkie oburzenie. Dzieci według systemu szkolnictwa miały być uczone o masturbacji, opowiadać o znanych im preferencjach seksualnych oraz o ich ulubionych pozycjach. W Nebrasce nauczycielka podczas lekcji pokazywała małym dwunastoletnim dziewczynką jak mocować dildo. Lekcja prawdopodobnie miała zachęcić małe dziewczynki do uprawiania lesbijskiego seksu. 

zajęcia wychowania seksualnego w Nebrasce...

Uczenie małych dzieci o seksie z pewnością zniszczy ich niewinną psychikę oraz otwiera furtkę dla pedofilii. Dzieci będą całkiem zdezorientowane na temat tego jaki dotyk jest faktycznie "zły". Edukacja seksualna małoletnich ma na celu w mojej ocenie wyszkolić małych seksualnych niewolników by potrafiły dogodzić zwyrodniałym dorosłym, którzy będą chcieli je wykorzystywać seksualnie. 

 

Strona z podręcznika do edukacji seksualnej dzieci...

Obrzydliwe ilustracje z podręcznika szkolnego Lisa und Jan

Czy żyjemy w czasach ostatecznych z pewnością. Wiele przepowiedni zapowiada to, że czasach ostatecznych nie będzie można rozróżnić młodzieńca od kobiety. Wiele chrześcijańskich proroków zapowiadało również to, że w czasach końca wzrośnie homoseksualizm i zacznie być uznawany za normę. Oprócz homoseksualizmu i gender promowany jest również rozwiązły tryb życia. Media zapraszają do telewizji śniadaniowych pary, które są tak otwarte, że należą do klubów, gdzie wymieniają się seksualnymi partnerami. Hasła bądźmy otwarci, człowiek nie został stworzony do monogamii brzmią jak słowa wypowiedziane niemal przez szatana. 

Wybierając jakąkolwiek grzeszną formę współżycia seksualnego: homoseksualizm, kazirodztwo, zdradę, zoofilię, współżycie bez ślubu należy pamiętać, że w tym momencie ciałem służy się szatanowi.