Język Apokalipsy jest bardzo trudny. W księdze tej mamy zawarte naprawdę wiele symboli do rozszyfrowania. Jedną z tajemniczych postaci tej księgi jest Bestia z ziemi. Wcześniej Bestię z morza odszyfrowaliśmy jako Kościół rzymskokatolicki. Kim jest tajemnicza Bestia z morza ? 

,, Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok. I całą władze pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii,  której rana śmiertelna została uleczona. I czyni wielkie znaki, tak iż każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na naszych oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano było uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii, i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło. I, że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jej imienia "(Obj.13:11-17)

Tuż potem, jak świat zaczyna podziwiać uzdrowioną bestię (Watykan), prorok widzi inną bestię (zwierzę), tym razem wychodzącą z ziemi. Bestia z ziemi wkracza do obozu pierwszej bestii i mówi jak ,,smok" (Obj.13:11). Bestia z ziemi zawiera sojusz z bestią z morza i uczestniczy w mocy udzielanej przez smoka. W Obj. 13:12czytamy: Całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje. 

Bestia z ziemi czyni wszystko, aby skłonić ziemię oraz jej mieszkańców do oddawania pokłonu ,,pierwszej Bestii" (Obj.13:12). Zwodząc świat wielkimi cudami, prowadzi kampanię na rzecz pierwszej bestii, budując jej wielki posąg, obraz (Obj.13:14). Sprawia, że ten posąg ożywa, uzupełniony efektami dźwiękowymi jak niektóre z nowoczesnych zabawek. 

Cechy Bestii:

 1. Wychodzi z ,,ziemi", która przyszła z pomocą Niewieście pod koniec 1260 lat (Obj.12:15-16)
 2. Wyłania się w okresie, kiedy papiestwo trzymało śmiertelną ranę, czyli pod koniec XVIII w. (Obj.13:10-11)
 3. Posiada demokratyczny charakter o czym świadczy brak diademów na rogach (Obj.13:11) w przeciwieństwie do monarchii symbolizowanych przez rogi z diademami
 4. Dochodzi do potęgi stopniowo, czym różni się od poprzednich mocarstw, które osiągnęły ją w rezultacie podbojów militarnych (Dn.7:1)
 5. Posiada chrześcijański charakter, na co wskazuje przyrównanie jej do baranka (Ap.13:11)
 6. Pochodzi z ,,ziemi", która przyszła z pomocą Niewieście, a więc z terenów, które stały się schronieniem dla prześladowanego ludu Bożego (Ap.12:16)
 7. Przyczyni się do utworzenia ,,Obrazu Bestii", ogólno światowego systemu religijno - ekonomiczno - politycznego (Obj. 13:12-15)
 8. Przemówi jak ,,Smok" zwodząc świat z wielką siłą perswazji (Ap.13:11)
 9. Sprawi, że ludzie oddadzą pokłon pierwszej Bestii, forsując jej piętno przy pomocy ekonomicznego embarga (Obj.13:15-17)
 10. Posłuży się cudami (jak Fałszywy Prorok), które będą brane za Boże, choć ich źródłem są demony (Obj.13:13-14; Obj.16:13)

Zamiary bestii z ziemi są krystaliczne jasne. Dąży ona do tego, by zmusić ludzi do podporządkowania się prawu bestii z morza, tak jak Bóg oczekiwał od Izraelitów, że podporządkowują się prawu nadanemu za pośrednictwem Mojżesza. Bestia z ziemi pomaga w ten sposób bestii z morza osiągnąć boski status. Jej prawo zastępuje prawo Boże w ludzkich sercach i działaniach. Znamię Bestii jest czymś więcej niż tatuażem na skórze, gdyż oznacza wypisanie prawa bestii głęboko w ludzkich sercach objawiające się w czynach. 

Pochodząca z ziemi bestia prezentuje się jako łagodna i przyjazna. Hebrajskie słowo erec (ziemia) oznacza też kraj, ojczyznę, dom. Kilka wersetów wcześniej Apokalipsa św Jana przedstawia, jak ziemia przyszła na ratunek kobiecie (Obj.12:16). Bestia z morza nie jest siłą religijną. Apokalipsa św Jana definiuje ją jako potęgę ekonomiczną. Ona to określa, kto może kupować i sprzedawać (Obj.13:17). Ameryka jest ziemią, która dała schronienie ludowi Bożemu przed prześladowaniami w Europie. Ameryka Północna przyjęła protestantów poszukujących wolności sumienia oraz urodzajnej ziemi. 

,,A Wąż za Niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę, żeby ją rzeka uniosła, lecz ziemia przyszła Niewieście z pomocą i otworzyła ziemia swą gardziel, i pochłonęła rzekę, którą Smok ze swej gardzieli wypuścił" (Obj.12:15-16)

Watykan utrzymuje zażyłe stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Omawiany fragment Apokalipsy św Jana podkreśla, że ci, którzy odrzucają znamię bestii zostaną wyeliminowani ze świata biznesu. Jeśli proroctwo mówi prawdę, to możemy się spodziewać, że Stany Zjednoczone. kraj wolności stanie się liderem religijnych prześladowań. Na marginesie warto dodać, że to Czerwony krzyż współpracował i brał czynny udział w organizowaniu ucieczek nazistów do Stanów Zjednoczonych. 

Niewątpliwie Stany Zjednoczone są potęgą, której wpływy rozciągają się niemal na cały świat. Co ciekawe wielu prezydentów Stanów Zjednoczonych było powiązanych z lożami masońskimi i tajnymi stowarzyszeniami:

 • George Washington (1789 - 1797) 
 • James Monroe (1817 - 1824)
 • Andrew Jackson (1829 - 1836)
 • James Knox Polk (1845 - 1849)
 • James Buchanan (1857 - 1861)
 • Andrew Johnson (1865 - 1868)
 • James Abram Garfield (1881)
 • William Mackinley (1897 - 1901)
 • Theodore Roosvelt (1901 - 1909)
 • William Howard Taft (1909 - 1913)
 • Warren Gamaliel Harding (1921 - 1923)
 • Franklin Delano Roosvelt (1933 - 1945)
 • Harry S. Truman (1945 - 1953)
 • Lyndon Baines Johnson (1963 - 1969)
 • Gerald Rudolph Ford (1974 - 1977)
 • George H. W. Bush (1989 - 1993)
 • Bill Clinton (1993 - 2001)
 • George W. Bush (2001 - 2009)

F. D. Roosvelt powiedział: ,,W polityce nic nie dzieję się przez przypadek, a jeśli się dzieję zostało to zaplanowane. "

Na banknocie jednodolarowym zostały umieszczone symbole masońskie. Oko na szczycie symbolizuję boga Słońca - Lucyfera. Poniżej piramidy znajduje się napis: NOVUS ORDO SECCLORUM - Nowy Porządek Świata. 

Wielką wpływ na politykę w Stanach Zjednoczonych ma przede wszystkim lobby żydowskie. Bankierzy i elity finansowe prowadzą zakulisową działalność wpływając na polityków w kraju. Nie da się zaprzeczyć temu, że kto ma pieniądze ma również władzę. Tak naprawdę założyciele Banku Centralnego rozdają karty we współczesnym świecie. Rodziny Rockeffeller oraz Rotshild są podejrzewane o utrzymywanie kontaktów z samym Szatanem. 

A to jedno ze zdjęć z imprezy u Rothshildów

Stany Zjednoczone to bodajże jedyny kraj na świecie, gdzie dzieci w szkołach mogą być nauczane satanizmu. 

Bardzo widoczny jest również wpływ satanizmu na muzykę i filmy w Stanach Zjednoczonych. Szczególnie teledyski przesycone są symbolami okultystycznymi. Mel Gibson w jednym z wywiadów wyjawił, że Hollywoodzkie elity są wrogiem ludzkości, nieustannie działającym wbrew naszym najlepszym interesom i łamiącym każde tabu dane człowiekowi przez Boga. Powiedział również, że krwawe uczty i posiłki z dzieci są standardem wśród tych ludzi. Kate Perry w jednym z wywiadów pochwaliła się, że wie jak smakuje ludzkie mięso. 

Myślę, że bez wątpienia możemy Bestię z ziemi utożsamić z krajem jakim są Stany Zjednoczone. Państwo te odegra kluczową rolę w czasach końca tuż przed rozpoczęciem Apokalipsy.