Czterej Jeźdźcy Apokalipsy

Trudno policzyć, od jak wielu wieków zadajemy sobie pytanie: ,,Czy w tym roku uderzy kometa ??. Mitologia wielkiej katastrofy jest z nami tak silnie związana, że niektórzy naukowcy twierdzą, że już kiedyś się wydarzyła. Pamięć o niej tkwi głęboko w naszej podświadomości i każe oczekiwać powtórki z historii. 

Według jednej z interpretacji Apokalipsy św Jana przed końcem świata: Wojna, Zaraza, Głód i Śmierć dosiądą rumaków i wyruszą siać zniszczenie. Motyw czterech Jeźdźców Apokalipsy od dawna jest obecny w kulturze. Postaci, tajemniczych budzących grozę wieszczów końca świata przez wieki interpretowano na różne sposoby. Ich nadejścia dopatrywano się w wielu wydarzeniach z przeszłości. Teraz, u progu wielkich kolejnych zmian, kiedy dotychczasowy porządek światowy zaczyna się kruszyć i pojawiają się nowe zagrożenia dla całej ludzkości, czwórka tajemniczych postaci ma się lepiej niż kiedykolwiek. Gnają na swoich rumakach po całym ziemskim globie, dzierżąc emblematy: koronę, miecz, i wagę, a Otchłań im towarzyszy. 

Ciężko tak naprawdę rozszyfrować te tajemnicze postacie z Biblii. Jedni tłumaczą ich znaczenie dosłownie, że świat czeka zaraza, głód, wojna i śmierć. Kluczowym momentem w Objawieniu św Jana jest przyjście Chrystusa, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Warto o tym pamiętać, ponieważ przez przyjściem Mesjasza czeka nas również zwiedzenie przez Antychrysta. 

Historia konfliktu na ziemi zaczyna się tak: ,,A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? (1 Mojż. 3,1). Wąż był najpiękniejszym stworzeniem. Nie wzbudzał lęku i odrazy, tak jak obecnie. Ewa nie miała powodu by się go bać, czy uciekać przed nim. Wróg miał jedynie pozór przyjaciela. W wielkiej bitwie wszechczasów wróg powtórzy tą samą strategię. Doprowadzi ludzkość do przekonania, że Bóg nie przywiązuje wielkiej wagi do ?szczegółów?. Sprawi, iż większość ludzi straci z oczu istotę rzeczy ? posłuszeństwo i cześć, na którą Bóg zasługuję. 

Wśród wielu symboli Księgi Objawienia czterej jeźdźcy wywołują największy strach i przerażenie. Śmierć, krew, miecz, głód i plagi są elementami tworzącymi przerażającą kompozycję i napawającym lękiem człowieka, który tak jest otoczony zewsząd okrucieństwem panującym w większości współczesnych społeczeństw. 

Wielu interpretatorów Biblii jest zdania, że czterej jeźdźcy Apokalipsy są zwiastunami sądu ostatecznego. Nakręcono nawet filmy opisujące te tajemnicze postacie jako mścicieli przynoszących ludzkości niełaskę i tragedię. Czy Biblia potwierdza taką interpretację ? 

Księga Objawienia nie może być wyjaśniana jak się komuś podoba. Należy ją studiować w połączeniu z solidnymi teologicznymi podstawami i odnosić jej treść do historii. Apokalipsa jest zapieczętowana siedmioma pieczęciami, a gdy ostatnia jej pieczęć zostanie otwarta historia konfliktu między dobrem, a złem zostanie zakończona. 

Gdy pierwsza pieczęć została otwarta pojawił się ,,biały koń, ten zaś, który siedział na nim, miał łuk, dano mu koronę, i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać? (Obj.6,2). Jest tu ukazana czystość i zwycięska moc ewangelii w starciu z pogaństwem w pierwszym okresie istnienia Kościoła chrześcijańskiego. Biały kolor w Biblii jest zawsze symbolem czystości: ,,Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją? (Iz. 1,18). Symbol białego konia wskazuje, jaki był Kościół Jezusa w pierwszym wieku. Był to okres zaciekłej walki między prawdą a kłamstwem, prawdziwą wiarą, a fałszywym kultem. Kościół był strasznie prześladowany za odmowę oddania czci cesarzowi, 

który zażądał dla siebie boskiej chwały. Chociaż prześladowania nie trwały bez przerwy, to jednak wybuchały zawsze wtedy, gdy nadarzyła się sposobność. Nawet wtedy, gdy miała miejsce jakaś klęska żywiołowa rozlegały się wołania: ,,chrześcijanie lwom na pożarcie?. I tak np. trzęsienie ziemi, które nawiedziło Kapadocję w 236 r. spowodowało panikę wśród pogan i jak mówią sprawozdania historyczne z tego okresu doszło do okrutnych prześladowań chrześcijan. Na szczególną wzmiankę zasługuję niewiasta imieniem Blandyna. Chociaż liczyła zaledwie kilkanaście lat torturowano ją okrutnie przez całą noc, aby wyrzekła się wiary. Powieszono ją wtedy na kształt krzyża, starając się o to, aby ją pożarły dzikie zwierzęta, lecz o dziwo one nawet jej nie tknęły. Torturowano ją dalej, a ona wciąż powtarzała: ,,jestem chrześcijanką?. Ostatecznie wyprowadzono ją na arenę i tutaj dopadł ją rozjuszony byk. 

Po otwarciu drugiej pieczęci ,,wyszedł drugi koń, barwy ognistej, a temu, który siedział na nim, dano moc zakłócać pokój na ziemi, tak by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem; i dano mu wielki miecz (Obj.6,4). Czerwony koń oznacza rozłam, spory i walki w ludzie Bożym. Czerwień jest kolorem krwi, więc wielu biblistów utożsamia tę część wizji Księgi Objawienia z okresem strasznych prześladowań Kościoła ze strony cesarstwa, trwających do końca trzeciego wieku. W tym okresie w Kościele chrześcijańskim zaczęły się pojawiać wewnętrzne konflikty spowodowane mieszaniem prawdy biblijnej z obcymi naukami zaczerpniętymi z pogaństwa. 

Gdy otworzono czwartą pieczęć, napisał Jan: ,,widziałem, a oto koń kary, ten zaś, który siedział na nim miał wagę w ręce swojej (Obj.6,5). Czarny koń jest przeciwieństwem bieli. Ten jeździec reprezentuje Kościół w wiekach bezpośrednio poprzedzających okres średniowiecza. W tym okresie historii Kościół nie pozostawał już wierny jedynemu Bogu nie był posłuszny Słowu Bożemu. Wystarczy przypomnieć sobie wojny na tle religijnym oraz krucjaty, które zainicjował kościół. Papież przypisał sobie stanowisko, które wcześniej zajmował cesarz. Ten religijny przywódca sprawował nie tylko władzę duchową, ale także polityczną i społeczną. Jeździec na czarnym koniu miał wagę w ręce, a gdy jechał dał się słyszeć głos: ,,Kwarta pszenicy za denara i trzy kwarty jęczmienia za denara? (Obj. 6,6 BT). Kwarta jest miarą masy i w okresie, gdy powstała Księga Objawienia, była to porcja, jaką otrzymywał dziennie żołnierz, czy niewolnik. Tak więc jest to minimalna porcja żywnościowa, którą otrzymywali ubodzy, ale cena jednego denara była szesnastokrotnie większa niż rzeczywista wartość cena takiej porcji zboża. Oznacza to ucisk, wyzysk i głód. Kościół chrześcijański w tym czasie zakazywał ludziom czytania Biblii i dopuszczał handel odpustami. Metaforycznie możemy zrozumieć, że w tym czasie ludzie byli głodni Słowa Bożego. 

Po otwarciu czarnej pieczęci Jan został na nowo wezwany do obejrzenia wizji. Oto, co zobaczył: ,,I widziałem, a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię Śmierć, a piekło szło za nim; i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dziwie zwierzęta ziemi. (Obj.6,8) . Wizja siwego, czy trupiobladego konia symbolizuje okres najgłębszej degradacji chrześcijaństwa. Kolor siwy symbolizuje strach i śmierć. Ten okres można zamknąć w latach 538 r. ? 1517 r. W tym okresie Pismo Święte staje się oficjalnie księgą zakazaną, a za jej posiadanie i czytanie grozi kara śmierci. Historyk L. Gaussen powiada tak: ,,Trybunał Inkwizycyjny ustanowił dekret w 1299 r. w Tuluzie, wymierzony przeciwko wszystkim tym, którzy będą czytać Biblię w języku pospólstwa. Blady kolor tego konia symbolizuje stan rzeczy nawet okropniejszy niż w poprzedniej pieczęci. Charakter jeźdźca ma związek z tą ideą: jego imię jest Śmierć, król terroru. Za nim postępowało piekło. Cały zespół ilustracji stanowi hieroglificzną reprezentację najstraszniejszego i najbardziej przerażającego charakteru, i wskazuje na okres, gdy przywódcy Kościoła zatracili charakter ludzki przybierając postacie złośliwych demonów i dzikich bestii, a nawet samej śmierci. Ta pieczęć reprezentuje stan kościoła, który ma więcej wspólnego z szatanem, aniżeli Bogiem. Masoneria bardzo mocno przeniknęła do Kościoła, wielu księży jest homoseksualistami, w Watykanie odprawiane są czarne msze według słów znanego egzorcysty Gabriela Amortha. Nie wspominając o licznych aferach pedofilskich, które wciąż są nagłaśniane przez media.

Warto zapamiętać, że przed Przyjściem Chrystusa Szatan i jego poddani będą starali się upozorować to, że na naszych oczach wypełniają się biblijne proroctwa. A dokładnie, że żyjemy w czasach, gdy Czterej Jeźdźcy Apokalipsy zbierają swoje żniwa. 

Od 2020 r. straszyli nas Zarazą. Nie przeczę, że wirusa nie było, ale pandemia została sztucznie wykreowana. Ludzie nie padali na ulicach jak muchy. Bardziej na ludzką świadomość zadziałała technika manipulacji i powtarzanie przez media jak mantrę, że wszyscy pomrzemy na covid. Wystarczy przejrzeć magazyny od 2018 r., które nas przygotowywały na to co ma nadejść. Jakoś dziwnym zbiegiem okoliczności namnożyło się wtedy artykułów w prasie, że zbliża się zaraza. Zacytuję fragment gazety z 2018 r. ,,Doniesienia o kolejnych epidemiach śmiertelnych chorób wybuchających w krajach rozwijających się wzbudzają zrozumiały niepokój. Informacje o dżumie płucnej, która może się rozpowszechnić poza Madagaskar, gdzie zbiera krwawe żniwo, wydają się wciąż odległe, jakby miały nie dotyczyć Polski i Europy. Tymczasem naukowcy i lekarze biją na alarm. Antybiotyki, które leczyły ludzi, jeszcze kilka dekad temu, stają się nieskuteczne. Następnym problemem, który powinien spędzać nam sen z powiek, jest rosnąca moda na unikanie szczepień?. Podróbkę zarazy mamy zaliczoną. 

Obecnie największy niepokój budzi konflikt na Ukrainie. Specjaliści zastanawiają się nad przyszłością tego konfliktu i straszą nas, że Putin sięgnie po siłowie rozwiązanie sporu z bombą atomową na czele. Eskalacja konfliktu dotyczy również Chin i Tajwanu. Codziennie jesteśmy zasypywani wiadomościami, że może dojść do wybuchu III wojny światowej. 

Według danych UNICEF problem głodu i niedożywienia dotyka 800 milionów osób na świecie. Ponieważ nasza populacja się zwiększa, problem związany z wyżywieniem ludzi stanie się coraz bardziej poważny. Aktualnie przez wojnę na Ukrainie straszy się nas, że na świecie rozpoczął się wielki kryzys żywnościowy. W sklepach co rusz będzie brakować towarów głównie pierwszej potrzeby. Wspaniałomyślne ONZ wpadło na rewelacyjny pomysł by ludzi żywić robactwem. 

,,Jadalne owady mogą urozmaicić dietę, poprawić warunki życia, przyczynić się do bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego oraz mieć mniejszy wpływ na środowisko niż inne źródła białka? ? wyjaśnia ONZ w raporcie z 2021 r. Szczególnie preferowane do jedzenia są larwy mącznika. Co by jednak musiało się stać, aby ludzie zaczęli jeść robaki ? 

Nicole Kidman promuje jedzenie robaków...

Na końcu należy upozorować Jeźdźca, który będzie oznaczał śmierć. Odpowiedź na to pytanie możemy odnaleźć na pomniku zwanym Georgia Guidestones. Tablice zostały wykute i umieszczone na wzgórzu w Georgii w 1980 r. Na kamieniach wyryto teksty w 12 językach. Na tablicach zostały umieszczone jakby przykazania. 

- Utrzymuj ludzką populację poniżej 500 milionów, w wieczystej harmonii z naturą, (depopulacja ? choroby ? fałszywe szczepionki ? wojna, broń biologiczna)

- Mądrze zarządzaj ludzką reprodukcją ? zachowuj jej dobrą kondycję i różnorodność, (legalna aborcja, sterylizacja Murzynów i Żydów dawniej)

- Zjednocz ludzkość za pomocą jednego żywego języka,

- Zarządzaj pasją ? wiarą ? tradycją I wszystkimi rzeczami za pomocą zahartowanego języka, (jedna wiara, jedna ideologia)

- Dzięki sprawiedliwym prawom i słusznym sądom chroń ludzi i narody, (prawo np. o przymusowym szczepieniu)

- Pozwól wszystkim rządzić się samodzielnie, pozostawiając zewnętrzne spory światowemu trybunałowi, (eskalacja konfliktów np. rzeź Tutsi i Hutu, wojna w Jugosławii)

- Unikaj małostkowych praw i bezużytecznych urzędników,

 - Utrzymuj równowagę między prawami jednostek i obowiązkami wobec wspólnoty, (LGTB, Black Lives Matter, gender)

- Ceń prawdę ? piękno ? miłość, poszukując harmonii z wiecznością, (propagowanie Nev Age, okultyzmu, humanizmu)

- Nie bądź rakiem dla ziemi ? zostaw miejsce dla natury. (zakaz posiadania samochodów na silniki, zakaz posiadania własnych dóbr nawet ubrań, sprzętów, zakaz hodowania bydła bez zgody)

W nawiasie zostało opisane co mi się osobiście kojarzy z tymi jakże pięknymi hasłami. Chcę się skupić przede wszystkim na zdaniu: Utrzymuj ludzką populację poniżej 500 milionów. Czy to tylko pusty slogan ?

W muralach i freskach w różnych lokalizacjach na całym świecie zostały przedstawione przerażające wydarzenia, które mogą wskazywać na to co może nas czekać w przyszłości. Murale namalowane przez Leo Tanguma widnieją na czterech ścianach, mają przedstawiać harmonię i naturę. Kiedy analizujemy symbole fresków możemy dojść do wniosku, że opowiadają one przerażającą fabułę przyszłych wydarzeń mających się zrealizować tak, jakby to było to swego rodzaju proroctwo. 

Na fresku: ,,Pokój i Harmonia z Naturą? widzimy dzieci z wymarłymi gatunkami zwierząt i roślin. W tle za dziećmi płonie las, a dalej płonące miasto. Miasto wygląda jakby było spowite mgiełką o jakimś złowieszczym kolorze; jakby zaatakowane bronią biologiczną. Jedno z dzieci trzyma majańską tablicę obrazującą koniec cywilizacji. 

U podstawy tego obrazu widzimy trzy otwarte trumny zawierające martwe dziewczynki podchodzące z różnych kultur. Po lewej leży czarna kobieta, a w środku natomiast kobieta indiańska. Dlaczego leżą tam razem z innymi zwierzętami ? Czy szykuje się wyginięcie tych ras ? Leżąca po lewej stronie dziewczynka trzyma na piersiach Biblię i żółtą ,,Juden? gwiazdę używaną przez nazistów do identyfikacji Żydów. Wydaje się, że ona ma symbolizować zgon wierzeń judeochrześcijańskich, ale mi osobiście kojarzy się z prześladowaniem wierzących w czasach ostatecznych. 

Wojskowy z USA z ,,Project for New American Century? tak wyraża się o nowej sztuce wojennej: sztuka wojenna?będzie kolosalnie inna od dzisiejszej?walka prawdopodobnie będzie odbywać się w nowych wymiarach?rozwinięte formy broni biologicznej, które będą mogły niszczyć specyficzne genotypy, spowodują przemianę biologicznych działań wojennych z dziedziny terroru w polityczne użyteczne narzędzie?. 

Kolejny mural nazywa się Dzieci Światowego Marzenia o Pokoju i przedstawia dzieci wszystkich kolorów ubrane w stroje ludowe wręczają broń owiniętą w narodowe flagi tych krajów niemieckiemu chłopcu. Chłopiec w środku fresku trzyma młot i najwyraźniej coś buduję. Ten mural z pewnością przedstawia państwa świata rezygnujące z ich wojskowej siły i tożsamości dla ,,dobra wspólnego?. Jest to wizja początku Nowego Porządku Świata. 

 

Co czynisz po wymordowaniu większej części populacji trującymi gazami ? Świętujesz radośnie, wokół rozjarzonej, genetycznie zmodyfikowanej rośliny. Bezpośrednio nad rośliną pochyla się postać Jezusopodobna, która z pewnością Jezusem nie jest. Twórcą muralu był Leon Tangum. Na początku potwierdził, że dostał wytyczne co do treści fresków i zapłatę w wysokości: 1000 000 dolarów, po jakimś czasie wszystkiemu zaprzeczył. Oczywiście sztukę można interpretować na różne sposoby, ale coraz więcej miast jest przyozdobionych masońskimi symbolami, które przedstawiają jedno - świat po globalnej katastrofie. 

Te murale obrazują założone cele, które mają się wypełnić. Możemy je streścić w kilku punktach:

?    do masowej depopulacji świata

?    zmasakrowania i zniszczenia chrześcijaństwa

?    ustanowienia Jednego Światowego Rządu

?    rekonstrukcji Natury. 

Warto obejrzeć sobie występ Madonny z Eurowizji z 2019 r., który przypominał bardziej rytuał okultystyczny, aniżeli występ gwiazdy pop. W pewnym momencie na scenie tancerze mają na sobie maski gazowe. To przekaz dla nas, co nas czeka. To ostatnia i najbardziej przerażająca wizja, która będzie imitować jednego z Jeźdźców Apokalipsy, a konkretnie Śmierć. 

Po tych wszystkich wydarzeniach czeka nas przyjście Antychrysta. 

Źródła: 

1/ A. Godek: ,,Apokalipsa"

2/ J. Doukhan: ,,Kod Apokalipsy"

3/ A. Bullon: ,,Trzecie tysiąclecie"

4/ H. Pająk: ,,Ostoje i plagi masonerii"

5/ www.denverpublicart.org

6/ https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/stworzono-smak-miesny-z-owadow-w-cukrze

 

Polecam obejrzeć: