Okultyzm i teoria ewolucji

Okultyzm i teoria ewolucji

British Royal Society było centrum machiny propagandowej, którym mówiła ludziom co to jest nauka - był nią ewolucjonizm, czyli darwinizm. Członkami założycielami British Royal Society byli masoni i dlatego jakiekolwiek twierdzenia podnoszone przez Towarzystwo stanowiły przedłużenie ich okultystycznych doktryn. Teoria ewolucji nie jest niczym więcej. W książce "The Meaning of Mansory" W. Wilmhurst obnażył światopogląd leżący u podstaw nowej, masońskiej nauki. "Przekształcenia człowieka w nadczłowieka było zawsze celem antycznych misteriów. Prawdziwym celem współczesnej masonerii nie są kwestie społeczne i charytatywne - co do których przywiązuje się taką wagę, ale przyspieszenie duchowej ewolucji tych, którzy pragną udoskonalić swoją naturę i sprawić by była bardziej podobna do natury bóstwa. Jest to nauka, królewska sztuka, którą praktykować może każdy z nas. 

Czytaj więcej: Okultyzm i teoria ewolucji

Cel Grupy Bilderberg

Plan Grupy Bilderberg 

Grupa Bilderberg jest środkiem prowadzącym do przyszłego Jednego Rządu Światowego. Organizacja ta wykroczyła poza swoje tajne początki, aby stać się wirtualnym gabinetem cieni, który w czasie swoich corocznych spotkań decyduje w absolutnej tajemnicy, jak mają być realizowane jego plany. Ostatecznym celem tego przyszłego koszmaru jest przekształcenie Ziemi w planetę więzienie poprzez stworzenie jednego globalnego rynku kontrolowanego przez Jeden Rząd Światowy, patrolowanego przez Zjednoczoną Armię Świata, finansowo regulowanego przez Bank Światowy i zaludnionego przez ludzi z wszczepionymi mikrochipami podłączonych do monitorującego ich centralnego komputera.

Czytaj więcej: Cel Grupy Bilderberg

Masoni i plan zjednoczenia Europy

Masoni i plan zjednoczenia Europy

W tym kontekście ciekawe jest przyjrzenie się, jak myśl masońska odnosiła się do idei jednoczenia Europy i czy obecny kształt umów jest zgodny czy też przeciwny z celami owych kół, grup osób. Wiążąc ze sobą fakty: (1) ogromnego znaczenia politycznego i gospodarczego osób o myśleniu masońskim i (2) atrakcyjności idei UE dla myśli masońskiej, można wnioskowań o celowości podejmowanych działań. Co więcej, można domyślać się również dalekosiężnych planów owych grup.

Czytaj więcej: Masoni i plan zjednoczenia Europy

Tajne stowarzyszenia i ich wpływ na wydarzenia

Tajne stowarzyszenia i ich wpływ na wydarzenia na świecie

,,Polityka rozwija się według dokładnych scenariuszy, nic nie dzieje się przypadkiem, nawet najgorsze wojny. Decyzje odnośnie zwycięzców podejmowane są dużo wcześniej, tak samo banki wspierały tego kto wygrał i negocjują z tymi, którzy są napadani. Uzgodnili, że póki będą płacić, do tego momentu będą im wysyłać broń. Bieg świata kieruje tymi ponadpaństwowymi kręgami, tzw. iluminatami bądź oświeconymi, a także świętymi zakonami oraz lożami, aż po mistyczno - okultystyczne organizacje

                                                                   Karl Gott piosenkarz 

Czytaj więcej: Tajne stowarzyszenia i ich wpływ na wydarzenia

Ku-klux-klan

Ku-klux-klan

Od ponad stu lat Ku-klux-klan kojarzy się z nienawiścią rasową i złem w najczystszej formie. 

Historycy wyobrębniają trzy główne ruchy w obrębie Ku-Klux-Klanu. Pierwszy z nich powstał w latach 60. XIX w., drugi we wczesnych latach 20. XX w., trzeci zaś na początku lat 50. Dla badaczy wiedzy ezoterycznej i historii tajnych organizacji najciekawszym jest jednak pierwotny Klan, założony w okresie wojny sesecyjnej. 

Ku-Klux-Klan powstał w niespokojnym okresie, który nastąpił po zakończeniu działań wojennych w latach 1861 - 65, zwanych wojną secesyjną. Konfederaci Południa zostali pokonani przez unionistów z Północy i zobowiązani do spłacenia reperacji wojennych. Głównym punktem ustaleń w ramach kapitulacji było zobowiązanie południowych stanów USA do zniesienia segregacji rasowej i uwolnienia czarnych niewolników, którzy byli dotąd nie tylko integralną częścią południowego stylu życia, ale także podstawą gospodarki rolniczego Południa. 

Czytaj więcej: Ku-klux-klan

Nowy Porządek świata - dawna literatura

Nowy Porządek świata - dawna literatura 

 

W 1935 roku w Szanghaju została wydana książka napisana przez Rosjanina A. Boncz - Tomaszewsiego pod tytułem: ,,Doktryna Planetarna - Droga rozwiązania kryzysu światowego". Autor napisał ją w języku angielskim i umieścił wiele tajnych symboli związanych z jednym z bractw związanych z okultyzmem. Rosjanin umieścił w niej wiele metafor. Myślą przewodnią książki było ultimatum, pochodzące z Szambali (tajemnicza kraina - związana pewnie z określonym regionem jednak znanym tylko dla adeptów okultystycznych), a zwracające się do wszystkich rządów świata. Oto strzeczona treść ultimatum: 

Ultimatum Planety 

Ninejsze ultimatum Planety wydane jest w celu założenia Ogólnoświatowego Państwa na ziemi, opartego na ogólnym dobru, na duchowych podstawach braterstwa ludzkości, by wszystkie państwa pięciu kontynentów bez sprzeciwu uznały je i ustanowiły:

  1. W najprędszym czasie wybrany być musi Rząd Światowego Państwa, któryby strzegł interesów wszystkich narodów planety, wprowadził równość i sprawiedliwość w udziale rządów Państwa. 
  2. Władza boskiego Imperatora ziemi powinna być bezapelacyjnie uznana i wola Jego ściśle, gdyż wieźć on będzie ludzkość ku wielkiemu duchowemu rozwojowi. 
  3. Wszystkie noty nowego Rządu powinny być opublikowane we wszystkich krajach przez swych przedstawicieli nie później jak do 15 sierpnia 1938 r. 
  4. Narody, które nie usłuchają wezwania, zostaną zmiecione z powierzchni Ziemi. 

Przed tekstem ultimatum narysowany jest wizerunek gołębia, trzymającego w dziobie pierścień z napisem ,,Deli". W trzeciej części książki znajdujemy istne apokaliptyczne sankcje, które spaść mają na głowy tych, co na wezwanie nie zwrócą uwagi. 

Na końcu książki znajduje się schemat polityczno-ekonomiczny organizacji przyszłego państwa, które zwać się ma: ,,Zjednoczonymi Stanami Ziemi". 

Biorąc pod uwagę date przesłania do przewrotu nie doszło. Warto zastanowić się nad tym, czy Hitler praktykujący okultyzm nie przymierzał się do realizacji owego planu ? Temat Nowego Porządku Świata przewija się od kilku wieków.  

Patrz też: Plan III wojen światowych