Tajemnicza grupa Bildenberg

Tajemnicza grupa Bildenberg

Jej członkowie należą do najbardziej wpływowych osób na świecie. Spotykają się od 1954 roku, a ich spotkania są ściśle tajne. 

Nazwa grupy nawiązuje do holenderskiego hotelu Bildenberg, gdzie zaproszeni po raz pierwszy spotykają się między 29 maja a 31 maja 1954 r. Czego dotyczy spotkanie ? Tego nikt nie wie. Wszystko jest ściśle tajne. Ponieważ żadna informacja nie przedostała się do opinii publicznej, pozostało jedynie snuć przypuszczenia. Mówi się na przykład, że na spotkaniu decydowano o losach świata. Czy mocarze  omawiali tu tajemnicze plany, które dotyczyły nawet masowej zagłady populacji, jak mówią niektórzy ?

Grupie zaczął się przyglądać hiszpański dziennikarz Daniel Estulin. Według niego Bilderberg chce niepozornie zawładnąć całym światem. Ich celem ma być rzekomo zniszczenie państw narodowych i stworzenie jednej scentralizowanej superwładzy. 

Największe obawy w grupie Bilderberg wzbudza zorganizowany opór. Jej członkowie nie chcą, aby zwykli ludzie z całego świata uświadomili sobie, jaki jest ich plan co do przyszłości świata - ujednoliconą władzę ogólnoświatową, ujednolicony globalny rynek zabezpieczony przez zjednoczoną armię światową i finansowo regulowany przez ,,Bank Światowy", który będzie korzystał z jednej, światowej waluty. Na planecie żyje około 7 miliardów ludzi, ale źródła naturalne są znacznie ograniczone. Nie wystarczą dla całej populacji, dlatego trzeba zmniejszyć liczbę ludzi. - mówił Estulin [plan powoli jest wprowadzany między innymi wprowadzono do obiegu szkodliwe szczepionki, wycofane mają zostać leki bez recepty oraz witaminy, na rynek co jakiś czas wpuszczane są tokstyczne specjalnie zatrute leki, ludzie posiadający gospodarstwa rolne będą coraz bardziej sprawdzani]

Plan grupy Bilderberg można określić mianem "ludobójczego holocaustu". Śmiercionośne substancje mają dostać się do wody, do światowych zapasów żywności i leków. Dlaczego nikt nas nie ostrzega ? Za brak dostatecznych liczby informacji odpowiedzialne są media, które nie informują o spotkaniach grupy. [większość mediów podlega pod osoby z grupy...] 

Ostateczna liczba ludzi którzy mieliby przeżyć plan zagłady grupy Bilderberg ma wynosić 500 milionów. Taką liczbę podał amerykański pisarz Stan Monteith. Według niego ta liczba wynika ze sławnego granitowego pomnika w amerykańskim stanie Georgia w pobliżu miasta Elberton. Pomnik ten kazał wznieść w 1979 r. tajemniczy obcokrajowiec, który przedstawił się jako R. C. Christian. Na filarach pomnika umieszczono dziwne wskazówki. Jedna z nich brzmi: Utrzymajcie liczbę ludzi poniżej 500 milionów. Inna wskazówka brzmi: Niech wszystkie kraje rozwiązują swoje spory przed jednym światowym sądem. 

Na każde spotkanie grupy Bilderberg przybywa około 130 uczestników. Skład grupy zmienia co roku. Stałych uczestników jest około 80. Każdy z nich ponoć dostaje instrukcje na temat tego co ma przekazać i zmienić w swoim kraju. Grupa Bilderberg stara się również o rozwój kariery swoich członków. Bill Clinton po raz pierwszy uczestniczył w konferencji w 1991 roku. Natomiast rok później został prezydentem. Tony Blair pojawił się na spotkaniu w 1993 roku, natomiast  w 1994 roku został przewodniczącym Partii Pracy.