Kontrola umysłów i czipowanie

Kontrola umysłów i czipowanie 

Na naszej planecie rozpowszechnia się wymuszone za pomocą wysoko rozwiniętej technologii niewolnictwo. Technologia programowanej kontroli umysłów swój rozwój rozpoczęła z chwilą zakończenia II wojny światowej. Nastąpiło to wówczas, gdy ramach rządowego projektu: ,, Project Paperclip" przesiedlono do USA około 2000 wysokiej rangi nazistów. Jeszcze w czasie trwania III Rzeszy rozpoczęto poważne badania naukowe, które skupiały się na kontrolowaniu umysłu, opartych na traumatycznych przeżyciach. Dr Mengele oraz podlegających mu około 900 naukowców kontynuowali swoje badania nad kontrolą umysłów w USA. Josef Mengele przeprowadził badania nad kontrolą umysłów na tysiącach bliźniąt i innych bezbronnych ofiar pod auspicjami Instytutu Medycznego Imienia Cesarza Wilhelma w Berlinie. 

Badania związane z kontrolowaniem umysłu z czasem przejęło CIA i nadało im kryptonimy ,,Bluebird" oraz ,,Artichoke". Techniki kontrolowania umysłu bazujące na urazach zmierzały przede wszystkim by wywołać u człowieka tak zwane MPD (rozszczepienie osobowości). MPD przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne zostało opisane w ten sposób, że charakteryzuje się tego typu zaburzeniami:

  • Obecność dwóch lub więcej wyraźnych osobowości
  • Naprzemienne przejmowanie przez co najmniej dwie z tych osobowości kontroli nad cierpiącą na tę przypadłość osobą
  • Niezdolność do przypomnienia sobie ważnych danych osobistych, za duża, aby ją można było przypisać roztargnieniu
  • Zaburzenia nie są wynikiem bezpośredniego działania jakieś substancji lub ogólnego stanu zdrowia

 Program, który dąży do wywołania rozszczepienia osobowości w człowieku został nazwany "Monarch". Program ten wyszedł na światło dzienne, kiedy to coraz więcej ofiar zaczęło ujawniać w jak okrutnych eksperymentach brali udział. Ofiary programu Monach wyjawiają, że były maltretowane psychicznie i fizyczne. Dodają również, że były rytualnie maltretowane co było związane z tym, że towarzysząca temu programowi ikonografia związana była z wiarą w szatana i lucyfera. Stosowali na nich narkotyki, hipnozę, tortury oraz elektrowstrząsy. 

Warto dodać, że w byłym Związku Radzieckim również realizowane program: "MK-Ultra". W. Siedlecki, uczony z Kijowa zapewnia, że w 1965 r. zostały przeprowadzone próby z wykorzystaniem broni nowego typu opartej na działaniu określonych częstotliwości na organizm ludzki. W. Kazanczajew z Nowosybirska pracował ponad 30 lat, prowadząc eksperymenty w dziedzinie systemów ponadzmysłowych. Według W. Kazanczajewa "wojna psychologiczna" jest bardziej niebezpieczna niż każda inna. Niektóre eksperymenty były dość nieprzyjemne. Przykładem może być Nina Kułagina z Leningradu, która nauczyła się zabijać żaby na odległość, zatrzymując pracę ich serc. Dr Mikołaj Kokow twierdził, że KGB przeprowadza próby z tzw. bronią psychotroniczną. Celem tych eksperymentów było wykorzystanie zdolności paranormalnych do niszczenia pocisków, oślepiania systemów radarowych oraz zakłócania pracy komputerów. Podobno Rosjanom za pomocą energii psychotronicznej udało się złamać ludzki kręgosłup. 

Program MPD obejmuje również generowanie osobowości alternatywnych bądź fragmentarycznych, których można użyć do określonych celów takich jak na przykład: przemycanie narkotyków, przemycania wiadomości bądź do zabijania. Osobowość takich ludzi jest segregowana i rozczłonkowana za pomocą broni, mocnych narkotyków oraz hipnozy. Podstawą sukcesu programu Monarch jest stworzenie różnych części osobowości zwanych - "odmieńcami", które zdolne są do przejmowania kontroli nad ciałem w różnym okresie czasu. 

Satanistyczna rytualna przemoc przerażające tortury i seksualne wykorzystywanie dzieci to główne elementy służące do tworzenia niewolników objętych kontrolą umysłów. Jedna z ofiar ujawniła, że programie odbywało się w trzech trybach: Alfa, Beta i Theta. Tryb Alfa stanowił podstawę pozostałych programów. Na tym etapie zostały w głównym umyśle zmienione stany świadomości. Tryb Beta był związany ze świadczeniem usług seksualnych, a tryb Theta miał związek z rozwojem i wykorzystywaniem postrzegania pozazmysłowego i parapsychicznych umiejętności. Programowanie Theta było związane z wykorzystywaniem energii myśli do uśmiercania kogoś na odległość. 

Według byłego agenta FBI Teda Gudersona istnieje sieć różnych grup i organizacji, których siłą napędową jest ruch satanistyczny. Na całym świecie dochodzi do coraz większej liczby zaginięć dzieci. Wzrost molestowania seksualnego oraz pedofilii sugeruje, że na całym świecie istnieje sieć kryminalistów, których chroni legalna władza. Guderson podkreśla, że na świecie są składane ofiary z ludzi. 

W swojej pracy: ,,Czarna magia w teorii i praktyce" znany satanista Aleister Crowley pisał: Byłoby nierozsądne potępianie praktyk tych prymitywów, którzy rozrywają serce i wątrobę swojego adwersarza i pożerają je, kiedy jest jeszcze ciepłe, jako nieracjonalnych. Starożytni magowie głosili bowiem, że każde żywe stworzenie jest magazynem energii, której ilość zmienia się w zależności od wielkości i zdrowia zwierzęcia oraz od jego mentalnego i moralnego charakteru. W chwili śmierci energia jest uwalniana. Do najwyższej rangi aktów duchowych należy wybrać ofiarę, która charakteryzuje się największą i najczystszą energią. Najwłaściwszą ofiarę stanowi niewinne i inteligentne dziecko płci męskiej. 

Ciekawe jest to, że podobny motyw mind control został ukazany w wielu filmach. Dla przykładu eksperyment kontroli umysłu możemy obejrzeć w filmach takich jak: ,,Uliczny wojownik" z 1994 r., czy w komiksie opowiadającym historię zimowego żołnierza, postaci z serii komiksów ,,Kapitan Ameryka". 

Elity pragnące zrealizować plan o utworzeniu Nowego Porządku Świata używają w tym celu nie tylko programu kontroli umysłu, ale również swój plan chcą przyspieszyć poprzez zaczipowanie społeczeństwa. Wielkie korporacje już od wielu lat są wspierane przez rządzące elity, aby zajęli się rozwojem i produkcją mikrochipów oraz przekonały społeczeństwo do tego, że ich posiadanie jest nieuniknione i bardzo korzystne. Warto w tym miejscu warto wspomnieć o jeden z firm, która rozwija technologię by mogła służyć ona kontroli ludzi. Jest nią firma IBM. Technologia IBM była wykorzystywana do organizowania prawie wszystkiego w nazistowskich Niemczech, a następnie w Europie, poczynając od identyfikowania Żydów w spisach ludności, rejestrach i programach śledzących podchodzenie, aż po zarządzanie liniami kolejowymi i organizację pracy w obozach niewolniczej pracy. 

Póki co prawo do poruszania się bez mikroczipu wydaje się być pewne. Jednak według specjalistów program do wszczepiania mikroczipów będzie się wciąż rozwijał. Jedna z hipotez związanych z naszą najbliższą przyszłością zakłada, że posiadanie implantu bądź mikroczipu będzie warunkiem umożliwiającym udział w głównych aspektach współczesnego życia takich jak: głosowanie, zakupy oraz prawo prowadzenia pojazdu. W jednym z wywiadów Nicholas Rockeffeller stwierdził, że ostatecznym celem jest wyposażenie wszystkich w mikroczipy RFID, na których znajdują się wszystkie pieniądze oraz cała reszta, i jeśli ktoś zechce zaprotestować przeciwko temu działaniu, to czip takich osób zostanie wyłączony. Wydaje się, że na naszych oczach może wypełnić się biblijne proroctwo zapisane w Apokalipsie św Jana: I ( Bestia) sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jego imienia. 

Jak zmusić społeczeństwo do zaczipowania ? Wystarczy kontrolować opinię publiczną i stosować metody psychomanipulacji. Dodatkowo na przykład wystarczy stworzyć zagrożenie jak inwazja uchodźców i przekonać społeczeństwo, że wszyscy będziemy czuć się bezpieczniej jeśli każdy z nas zarówno uchodźca jak i obywatel kraju będzie posiadał czip. 

Banki coraz częściej zachęcają swoich klientów do płacenia wirtualnymi pieniędzmi, czy to przez transakcje Android Pay, czy też przez aplikacje mobilne BLIK. Oswojenie społeczeństwa z tego rodzajem pieniądza zapewne przysłuży się do tego by ludzie ostatecznie porzucili aplikacje zainstalowane w telefonie na rzecz czipa, który każdy będzie mógł posiadać w sobie. 

Społeczeństwo można nakłonić do przyjęcia czipów również przy pomocy broni elektromagnetycznej. Za pomocą tego rodzaju broni można poprzez fale przekazywać do mózgu odbiorców różne obrazy i dźwięki. Wojsko i rząd deklaruje, że broń tego rodzaju może być użyta do zachowania porządku w państwie. Fale wpływają na przykład na umysł osób, które organizują strajki. 

Zarówno programy kontroli umysłu oraz programy do czipowania społeczeństwa nie są wymyśloną bujdą. Mind control już pojawiła się w Polsce. Zadziwiające jest to, że w programie "Monarch" używanego do rozszczepienia osobowości używane są obrazy związane z satanizmem. Egzorcyści mówią wprost, że rozszczepienie osobowości nie jest niczym innym jak opętaniem demonicznym. Ted Guderson podkreśla, że szeregi elit rządzących uwikłanych jest w okultyzm oraz pedofilie. Wszystkie tego typu wiadomości prowadzą nas do jednego wniosku, że ogromna masa społeczeństwa żyję w tak zwanym "Matriksie" i nie ma pojęcia co naprawdę dzieje się na świecie. Program utworzenia Nowego Porządku Świata jest bardzo blisko swojej realizacji.