Proroctwa Nostrodamusa i św Malachiasza odnośnie papiestwa

Proroctwa Nostrodamusa i św Malachiasza odnośnie papiestwa

Wielu badaczy proroctw Nostrodamusa w szczególny sposób zainteresowało proroctwo św Malachiasza. Według nich istniał bowiem ścisły związek między przepowiedniami Nostrodamusa i Malachiasza. 

W przepowiedniach Nostrodamusa odnośnie papiestwa czytamy: Z powodu śmierci bardzo starego papieża. Wybrany zostanie Rzymianin w bardzo dobrym wieku. Będzie się o nim mówiło, że osłabi tron Piotrowy. Jednak będzie go dzierżył w bólu. Znaczenie tego proroctwa można łatwo odszyfrować. Nostrodamus przepowiedział tu, że po śmierci starego papieża zostanie wybrany nowy następca św Piotra, który będzie w dość młodym wieku i będzie się mu zarzucało, że jego działania osłabiają bardzo Kościół. Mimo to przez długie lata utrzyma się na tronie papieskim. 

Proroctwo przypisane Malachiaszowi jest bardzo krótkie. Składa się z 108 łacińskich epigramów, z których każdy jak się przypuszcza odnosi się do jednego papieża, poczynając od Celestyna II (papież w latach 1143 - 1144). Listę zamyka ,,Piotr Rzymianin", prawdopodobnie ostatni papież. O ostatnim papieżu św Malachiasz napisał: Podczas ostatnich prześladowań Świętego Kościoła Rzymskiego rządzić będzie Piotr Rzymianin, który przyniesie swojemu stadu wiele zmartwień; potem miasto siedmiu wzgórz zostanie zniszczone i straszliwy sędzia będzie sądził lud.

Wyrażenie ,,straszliwy sędzia" zwyczajowo było stosowane w odniesieniu do Sądu Ostatecznego, kiedy to żywi i zmartwychwstali staną przed Najwyższym w oczekiwaniu na wyrok. Wyrażenie to może oznaczać również sąd innego rodzaju, jakieś wstrząsające światem wydarzenie, czy serię wydarzeń, które doprowadzą do zniszczenia Kościoła. 

Co ciekawe wiele proroctw Nostrodamusa spełnia się na naszych oczach. Nostrodamus przepowiedział między innymi wielkie odrodzenie Islamu i wojny na tle religijnym. 

Franciszek to człowiek w dość podeszłym wieku. Być może jego następca wypełni proroctwo odnośnie ostatniego papieża zwanego Piotr Rzymianin.