Przepowiednie Nostrodamusa odnośnie islamu i wojny na tle religijnym

Nostrodamus o wojnie na tle religijnym

Jedna z przepowiedni Nostrodamusa dotyczy odrodzenia Islamu. W czterowierszu z Centruri IV w trzeciej i czwartej linijce czytamy bowiem: stary porządek (Islam) jest odnowiony, Phanta chiona filon - fraza przyjęta z klasycznej greki znacząca ,,wszystkie rzeczy wspólne" tj. komunizm porzucone. Z przepowiedni wizjonera wynika, że w najbliższym czasie czeka nas niszcząca wojna, do której dojdzie między krajami islamskimi i państwami odrzucającymi naukę proroka Mahometa. 

Wojna ta ma doprowadzić do powstrzymania pochodu Islamu i uwięzienia jego przywódcy kalifa - niestety pociągnie za sobą ogromne zniszczenia. Obserwując ostatnie wydarzenia mające miejsce na świecie możemy dojść do wniosku, że muzułmanie nie porzucili idei świętej wojny przeciw niewiernym. Zgodnie z proroctwami Nostrodamusa wojny na tle religijnym będą prowadzone za pomocą broni masowego rażenia. W czterowierszu 23 z Centurii IV, który jak się na ogół przyjmuje dotyczy konfliktu między światem Zachodu, a światem islamu, przepowiedział Nostrodamus zniszczenie Monte Carlo: Legion morskiej floty. Będzie spalony - wapno, ruda magnetyczna, siarka, smoła:Długi odpoczynek w bezpiecznym miejscu, Port Selyn i Hercle będą zniszczone przez ogień.

Wyrażenie morska flota (marinę classe - to ostatnie słowo zaczerpnięte z łaciny, Nostrodamus często stosował na oznaczenie floty, armady).

W drugiej linijce wymienione zostały niektóre składniki używanego w Bizancjum materiału palnego, znanego pod nazwą ognia greckiego. Można, więc przypuszczać, że mamy tu do czynienia ze swoistą metaforą burzy ogniowej. W tym kontekście uwaga o długim odpoczynku brzmi przerażająco. 

Szczególnie godna zainteresowania jest zamieszczona w czwartej linijce przepowiednia o zniszczeniu przez ogień Portu Selyn i Hercle. Port Selyn oznacza tutaj ,Fort Półksiężyca; półksiężyc to oczywiście symbol islamu. Hercle zaś to skrót łacińskiej nazwy Monako i jego stolicy Monte Carlo - Herculeis Monacci. Interpretacja ta niekoniecznie musi się zgadzać i być może chodzi o inne zaszyfrowane miasto. 

Prawdopodobnie Nostrodamus zapowiedział w swym proroctwie zniszczenie jakiegoś ważnego miejsca być może muzułmańskiego portu i jednego z miast europejskich. 

Jedno z najbardziej przerażających proroctw Nostrodamusa odnosi się do wybuchu III wojny światowej. W czterowierszu 77 z Centrurii VIII możemy odnaleźć tą przepowiednie. Zapowiada ono wojnę, która będzie trwać nie mniej niż 17 lat. Ostatnia linijka tego czterowiersza brzmi: Czerwony grad, woda, krew i ciała pokrywają ziemię. W opinii większości współczesnych komentatorów czterowiersz wizjonera dotyczy czekającego nasz w przyszłości konfliktu zbrojnego, podczas którego zostanie wykorzystana broń biologiczna i nuklearna. 

We wspomnianym przez Nostrodamusa czerwonym gradzie i wodzie można widzieć albo środki do rozprzestrzenienia zarazków, albo wody atmosferyczne zanieczyszczone związkami radioaktywnymi w wyniku eksplozji jądrowej. 

Według Nostrodamusa III wojna światowa wybuchnie w najmniej oczekiwanym momencie. Głównymi graczami opórcz islamistów będą Rosja i Chiny, a w mniejszym stopniu Niemcy. Jak twierdzą badacze proroctw Nostrodamusa Islamiści mają okupować Europę przez 27 lat. W tym czasie dojdzie między innymi do rewolucji we Francji. Mieszkający we Francji muzułmanie wywołać mają powstanie, który obejmie cały kraj. Wojna domowa będzie nie do powstrzymania przez Francuzów, rozlew krwi obejmie cały kraj. Stolica Francji w wyniku zamieszek ma zostać doszczętnie zniszczona przez swoich muzułmańskich mieszkańców.