Przepowiednie ,,Podlasianki"

Przepowiednie ,,Podlasianki"

,,Podlasianka" to pseudonim współczesnej Polskiej wizjonerki, która kilkanaście lat temu zmarła.Kobieta ta starała się o przyjęcie do sióstr zakonnych Karmelitanek. Kobieta posiadała jednak dar jasnowidzenia. Przez większość życia miała wizje przez co żaden zakon nie chciał jej przyjąć. Przepowiednie kobiety zostały zebrane i opisane w książce: Świat objawiony Zenona Kozłowskiego z 1990 r. 

Podlasianka między innymi miała wizje o wybuchu II wojny  światowej w 1932 r : W tym roku ujrzałam wiele szczegółów dotyczących wojny światowej (1939 - 1945). Spełnienie tych proroctw dało jeszcze jedną gwarancję, iż nie uroiłam sobie tych rzeczy. Ponieważ teraz, pod factum, znak ten ma wartość tylko dla mnie, dodaje mi więcej śmiałości, by podać do wiadomości te widzenia. Mieszczą się w nich obrazy oblężenia Warszawy z 1939 r., groza obozów koncentracyjnych, okupacji, zburzenie Warszawy i ostateczna klęska Niemiec. Tak samo w 1932 r. usłyszałam nieoczekiwanie wśród zwykłych zajęć dnia, prorocze słowa: - ,,Jeszcze tylko dwie wojny oczekują świat. Niemcy sprowokują II wojnę światową, która zakończy się ich klęską. Następnie rozbudzone ludy Azji powstaną przeciw europejskim narodom. Nie pamiętam ściśle określenia, może było przeciwko rasie białej ? Będzie to walka tytanów. Azja przeciw Europie, po czym nastąpi pokój. 

Pan powiedział do mnie: Nie do Germanów, ale do Słowian należy przyszłość Europy. Będzie ona taka, jakimi wy będziecie. Przez wewnętrzne światło zostało mi ukazane, że Słowianie odpowiedzą wiernie zadaniu i imieniu, które noszą staną się Ludem Słowa Wcielonego. Realizując w życiu społecznym i politycznym idee chrześcijańskie pełniej niż to uczyniły narody, którym dano było wcześniej dojść do znaczenia, w dziejach ludzkości.