Czyściec i odpusty

Na samym początku tego tematu warto podkreślić, że jedynie katolicy wierzą w czyściec. Protestanci, prawosławni oraz nawet muzułmanie za uważają, że moment śmierci jest decydujący o tym, czy człowiek zyska zbawienie. Według ideologii kościoła katolickiego - czyściec to ostateczny przejaw Bożego miłosierdzia. 

Dusza w stanie łaski uświęcającej, dopełnia ekspiacji przez cierpienie w ogniu czyśćcowym. Według kościoła katolickiego wierni mogą pomóc takiej duszy, ofiarowując w ich intencji msze świętą, modlitwy i błagania. Dzięki temu skracają duszy męki czyśćcowe i otwierają takiej duszy bramy do raju. 

Wierni mogą za swoich bliskich zmarłych ofiarować odpusty, spełniając określone przepisy prawa kościelnego. Chrześcijanie według duchownych kościoła katolickiego powinni modlić się za zmarłych i składać w ich intencji ofiary. 

Duchowni kościoła katolickiego deklarują, że wiara w istnienie czyśćca oparta jest przede wszystkim na widzeniach i objawieniach mistyków. Deklarują, że dusze cierpiące w czyśćcu objawiają się swoim żyjącym krewnym i nakłaniają ich do zmiany postępowania. Dla przykładu takiego spotkania opiszę pewną historię. Józefowi Leleux objawiała się zmarła matka, przypominając mu, że ojciec zostawił w spadku pieniądze na msze świętą. Po tym wydarzeniu Józef porzucił swój rozwiązły tryb życia, nawrócił się i został gorliwym katolikiem. 

Największym autorytetem w kwestii istnienia czyśćca jest według kościoła - św Faustyna Kowalska, która miała widzenia. W swoim ,,Dzienniczku" napisała: Natychmiast ujrzałam cały stan duszy swojej, jak jak Bóg na nią patrzy. Jasno ujrzałam wszystko, co się Bogu nie podoba. Nie wiedziałam, że nawet z takich drobnych cieni trzeba zdawać rachunek przed Panem. Co za moment ! Kto go opisze ? Stanąć naprzeciw Świętemu - Zapytał mnie Jezus - "Kto jesteś ?"- Odpowiedziałam: ,,Ja jestem sługą twoją, Panie". - ,,Jesteś winna jednego dnia ognia czyśćcowego". Natychmiast chciałam się rzucić w płomienie ognia czyśćcowego, ale Jezus powstrzymał mnie". 

W Biblii w V Księdze Mojżeszowej 4:2 czytamy: Nie dodawajcie do słowa, które ja wam nakazuje, ani z niego nie ujmujcie, abyście przestrzegali przykazań Pana, waszego Boga, które ja wam nakazuję. 

Wyżej wspomniane było, że największe religie świata uznają za decydujący o zbawieniu moment śmierci, jednak kościół katolicki dodał i wymyślił całkiem nową naukę. Pierwszy raz o czyśćcu wspomniał papież Grzegorz I dopiero w 593 r. ! Papież ten mówił o miejscu, gdzie dusze zmarłych cierpią, dopóki nie spłacą długu lub nie wykupią ich stamtąd ofiary żywych.  

Wiara w czyściec stała się bardzo dużym źródłem przychodów dla kościoła. Płatne odpusty i msze za zmarłych stały się wręcz żyłą złota dla kościoła katolickiego. W 1493 r. wymysł kościoła, który nie ma biblijnego poparcia stał się oficjalnie przyjętym dogmatem uchwalonym na soborze florenckim. 

Zgodnie z Encyklopedia Katolicką czyściec to przejściowy stan, w którym zeszłe ze świata dusze mogą pokutować za nie wybaczone grzechy, dopóki nie dostąpią ostatecznej nagrody. Karze czyśćcowej mogą ulżyć ofiary składane przez żywych wierzących, takie jak msze św, modlitwy, datki, i inne akty pobożności i dewocji. Dogmat o czyśćcu przede wszystkim podważa sens ofiary Jezusa Chrystusa. 

Ideologia czyśćca ma związek z wierzeniami pogańskimi, w których składano ofiary na część zmarłych. Czyściec jest pochodną greckiego dualizmu, który wprowadził do chrześcijaństwa wiele nie biblijnych poglądów jak choćby wiarę w to, że dusza człowieka jest nieśmiertelna (w całej Biblii nie ma o tym wzmianki). 

Warto na chwilę cofnąć się do przeszłości i wspomnieć o Janie Teclu, który zajmował się sprzedażą odpustów. W 1514 r. ten dominikanin zajmował się handlem odpustów na terenie Saksonii. To, co wołał Tecel, graniczy z bluźnierstwem: Kupujcie, kupujcie odpusty ! Z każdą monetą co co zadźwięczy, jedna mniej dusza w czyśćcu jęczy ! Kto kupi mój odpust i złoży hołd temu oto krzyżowi, świętszemu jeszcze niż krzyż, na którym skonał Chrystus, będzie zbawiony, choćby nawet zgwałcił Matkę Boską ! Kupujcie odpusty św Piotra, kupujcie odpusty ! Tego typu praktyki obrzydziły i zachęciły do działania Marcina Lutra. 

Mimo tego, że nie żyjemy w średniowieczu ludzie nadal głęboko wierzą w ideę czyśćca. Ktoś może zapytać, ale co z wizjami świętych ? To mistycy i błogosławieni przez kościół stanowią główny fundament tego na czym opiera się ta doktryna. 

Warunkiem otrzymania prawdziwego widzenia jest przede wszystkim zgodność wizji z naukami zawartymi w Piśmie Świętym. Czyściec to nie biblijna nauka nie mająca nic wspólnego z nauczaniem Chrystusa oraz jego apostołów. Kościół katolicki naucza, że dusze cierpiące z czyśćca mogą ukazać się żyjącym krewnym. Jest to kolejna nauka w sprzeczności ze Słowem Bożym. 

Kto daje wizje mistyką i kto stoi za tym, że ukazują się dusze zmarłych ? Twórcą tego jest sam Szatan oraz armia jego upadłych aniołów. W 2 Kor. 11:14 jest napisane: I nic dziwnego, wszak i Szatan przybiera postać anioła światłości. Obecnie trwa rozkwit spirytyzmu. Ludzie bez problemu nawiązują kontakt z zaświatami. Przede wszystkim przekaz tych zjaw jest całkiem sprzeczny z naukami Pisma Świętego. Pytanie komu powinniśmy wierzyć nauczaniu Jezusa Chrystusa, czy na przekazach zjaw, a tak naprawdę demonów ? 

Roger Morenau były członek tajnego stowarzyszenia podzielił się kilkoma naprawdę szokującymi informacjami. Wyznał, że ludzie kontaktują się tak naprawdę z demonami, które bez problemu podszywają się pod zmarłych. Potrafią naśladować ich głos i znają każdy szczegół z życia zmarłego. 

W Biblii jest wyraźnie napisane: Postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd (Hbr.9:27). Zgodnie z naukami zawartymi w Biblii ludzie otrzymują nagrodę lub karę przy zmartwychwstaniu, a nie zaraz po śmierci. Jezus powiedział: Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według jego postępowania (Mt.16:27). 

A co z duszami, które podają się za dusze cierpiące męki w czyśćcu ? W Biblii w księdze Hioba 7: 9 -10 czytamy: Jak obłok się rozchodzi i znika, tak nie wraca ten, kto zstąpił do krainy umarłych. Nigdy już nie wróci do swego domu, a miejsce jego zamieszkania nie wie już nic o nim. To nie są żadne dusze czyśćcowe, a po prostu demony, które naśladują zmarłych. 

Żydzi wierzyli w to, że człowiek po śmierci śpi, jego zmysły są wyłączone ze świata ziemskiego i duchowego. 

Ideologia wiary w czyściec przyczynia się do tego, że ludzie tak naprawdę nie przejmują się swoim losem po śmierci. Ludzie na ogół unikają trudnych pytań takich jak: skąd jestem, po co żyję i dokąd udam się po śmierci. Po co martwić się o życie wieczne skoro jest czyściec ? Ludzie uważają, że po śmierci dopiero będą się zastanawiać nad tym co z nimi będzie. Niestety takie myślenie jest błędne i to prosta droga do utracenia możliwości uzyskania zbawienia. 

W Ewangelii Mateusza 7:13 -14 jest napisane: Wchodźcie przez ciasną bramę, bo przestronna brama i szeroka ta droga, która wiedzie do zguby, a niewielu jest tych, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna brama i wąska droga wiodąca do życia. Nieliczni są ci, którzy ją znajdą. W obecnych czasach, gdzie wiele nauk Pisma Świętego jest zniekształcanych i podważanych powinniśmy mocno uchwycić się Biblii, aby nie dać się nikomu zwieść. 

Darowanie kary czyśćcowej otrzymuje się za pośrednictwem kościoła, który mocą udzielonej mu przez Chrystusa władzy związywania i rozwiązywania działa na rzecz chrześcijanina i otwiera mu skarbiec zasług Chrystusa i świętych, by otrzymać od Ojca miłosierdzie kar, jakie należą się za grzechy. Aby uzyskać odpust częściowy trzeba między innymi: dawać jałmużnę oraz ofiary na potrzeby wspólnoty parafialne, czy też ucałować z wiarą relikwię krzyża świętego albo relikwii świętych i błogosławionych. Osoby, które wierzą w nauczanie kościoła zachęcam przede wszystkim do tego by zapoznały się z treścią Biblii, czego nauczał Chrystus o grzechu i czego tak naprawdę od nas wymagał. Z pewnością nie praktyk tego typu. 

Bajkowe dogmaty kościoła katolickiego mocno podważają Słowo Boże. Wierzący niestety nie opierają się na autorytecie Jezusa Chrystusa, a autorytecie ludzi, którzy po prostu chcą zarobić. W Polsce aktualnie wyświetlany jest film ,,Kler", który mocno uderza w kościół katolicki. Dla mnie w tym filmie i tak nie pokazują najważniejszego, czyli tego, że duchowieństwo głosi nauki sprzeczne z Biblią, a jeden z nich zwany papieżem nazywa siebie zastępcą Chrystusa na ziemi choć tak naprawdę według mnie reprezentuje głos Antychrysta i samego Szatana.